Kategorie

Vesnice

Náš tip

Objevte možnosti videa
Fotka vydá za 1 000 slov.
A co teprve video?

tenjemuj
Probudil jsem se v autě a dnes žádné velké teplo nebylo. Venku kdesi za lesem se zvedalo slunce a na obloze nebyl ani mráček. Dobrý předpoklad krásného dne. Mé kroky mne vedou nejprve k vodní hladině Velkého Dářka. Opláchnutí studenou vodou po ránu rozproudí krev a posléze zahřeje. Taky konám pár posledních snímků pro minulé album. Všude je klid, najím se a vyrážím. Kolem několika rybníků, jež má na své pouti a napájí je Sázava, se kolem vodní nádrže Pilská dostávám do hlavního cíle pro dnešní den: Žďár nad Sázavou. Respektive jen jeho část se Zelenou horou a areálem zámku. Návrat volím přes Stržský rybník na Světnov a přes Škrdlovice zpět k Velkému Dářku k autu
více  Zavřít popis alba 
26 komentářů
 • v úterý
 • 28 zobrazení
 • 2626
konstabl2
více  Zavřít popis alba 
 • duben 2011
 • 34 zobrazení
 • 00
krtina2
Kategorie: vesnice
více  Zavřít popis alba 
 • minulý týden
 • 151 zobrazení
 • 00
andella
více  Zavřít popis alba 
 • letos v červenci
 • 75 zobrazení
 • 00
verastrnadkova
Šlakhamry jsou malá vesnice, část obce Hamry nad Sázavou v okrese Žďár nad Sázavou. Leží asi 4 km západně od Žďáru nad Sázavou, v severozápadním cípu Hamrů nad Sázavou, asi 2 km od jejich středu. V roce 2009 zde bylo evidováno 42 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 68 obyvatel.
Šlakhamry leží v katastrálním území Najdek na Moravě o výměře 2,65 km2.
Na jižním okraji území, poblíž přírodní památky Rozštípená skála, je v objektu bývalého Brdičkova vodního mlýna (blízko zaniklého hamru) umístěna expozice hamernictví Technického muzea Brno.
ROZŠTÍPENÁ SKÁLA
Mrazový srub s rozštípnutou puklinou, kterou vede turistický chodník, nad pravým břehem řeky Sázavy, asi 4,5 km Z od Žďáru nad Sázavou. Na balvanité suti pod skalami je pěkně vyvinutá vegetace suťového lesa s javorem klenem a měsíčnicí vytrvalou. Lokalita hostí druhově bohatou flóru mechorostů.
Blok ze sillimanit-biotitické ruly strážeckého moldanubika byl během chladných období pleistoceńu vytvarován do podoby mrazového srubu o délce 75 m a výšce 15 m a díky svislé puklině byl rozštípnut v délce 10 m a šířce 2 m. Svah k řece Sázavě je pod skálou pokryt kamenným mořem, na kterém je dobře vyvinutý porost tzv. suťového lesa. Hojný je javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a buk lesní (Fagus sylvatica), z bylin poutá pozornost mohutná měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), na jaře svými fialovými květy a na podzim blanitými zbytky šešulí. Hojné jsou kapradiny, zejména kapraď samec (Dryopteris filix-mas). Na skalách naopak z dřevin rostou pokroucené borovice lesní (Pinus sylvestris) a břízy bělokoré (Betula pendula). Dobře prozkoumaná je flóra mechorostů, z lokality se uvádí 32 zejména acidofilních druhů, z nichž největší část se nachází na balvanité suti pod skalami. Z živočichů můžeme pozorovat ještěrku živorodou (Zootoca vivipara), j. obecnou (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis), plšíka lískového (Muscardinus avellanarius) či veverku obecnou (Sciurus vulgaris). Mezi hnízdícími druhy ptáků nalezneme puštíka obecného (Strix aluco), střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes), konipasa bílého (Motacilla alba), k. horského (M. cinerea). Na skalách se pokoušel zahnízdit i výr velký (Bubo bubo). Rozštípená skála je oblíbeným teréném horolezců a vzhledem k blízkosti Žďáru nad Sázavou a husté síti turistických tras i turistů.
Předmět ochrany : rulová skalní stěna s balvanitými sutěmi
Datum vyhlášení : 18.7.1974
Datum převyhlášení : 1.6.2004
Rozloha : 0,7641 ha
Nejvýznamnější rostliny : měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), jaterník podléška (Hepatica nobilis), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), borovice lesní (Pinus sylvestris)
Nejvýznamnější živočichové : ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), puštík obecný (Strix aluco), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), plšík lískový (Muscardinus avellanarius)
GPS : 49°34'05,1"N, 15°52'49.2"E
SOCHA MAMUTA
Betonová socha hlavy mamuta se zde nachází od roku 2006. Vytvořil ji žďárský rodák, sochař Michal Olšiak.
GPS : 49.5675022N, 15.8810511E
VODNÍ MLÝN - ŠLAKHAMR (MUZEUM)
Vznik hamrů na Žďársku souvisel s využíváním energie řeky Sázavy a s těžbou horniny na úbočí kopce Peperek. Zrod Šlakhamru, známého v okolí podle posledních majitelů jako Brdíčkův mlýn, je spojen s kolonizací krajiny cisterciáckým klášterem ve Žďáře. Od konce 17. století je hamr zmiňován už jen jako grunt, či tvrz s mlýnem. Činnost mlýna ukončila před druhou světovou válkou tragická smrt mlynáře. Od roku 1976 je majitelem objektu Technické muzeum v Brně, které zde po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2011 otevřelo pro veřejnost novou expozici hamernictví.
Dnešní podoba mlýna je dílem poměrně náročné klasicistní přestavby cca z poloviny 19. století. Areál je komplexem několika objektů, které uzavírají obdélný dvůr. Nejvýraznější hmotu tvoří vlastní objekt mlýnice, která je rozdělena podle klasického schématu na část obytnou a provozní. Protější stranu dvora tvoří objekty hospodářské s otevřenou kůlnou. Vodní náhon, zčásti vytesaný ve skále, je veden podél hlavní budovy ze severní strany. Krytá mlýnice z lomového kamene přiléhá k hlavní budově ze západu. Dnes je zde umístěna replika původního vodního kola na svrchní vodu obkročné konstrukce. Expozice odkazují na bohatou železářskou tradici žďárského regionu. Připomínají historii hamru, jehož existenci dokládají prameny z počátku 15. století. Návštěvníkům je během prohlídky předvedena ukázka chodu bucharu a dalších zařízení poháněných dvěma vodními koly. Dozvědí se jakým způsobem středověcí železáři získávali základní suroviny, tedy dřevo, dřevěné uhlí a železo, a jaký byl sortiment produktů hamrů. Část expozic je věnována posledním obyvatelům objektu – mlynářské rodině Brdíčků.
Zpřístupnění : přístupné s omezením
Bezbariérový přístup : ne
Způsob ochrany : kulturní památka
GPS .: 49°33'58.694"N, 15°52'43.064"E
Více na : http://www.technicalmuseum.cz/…/slakhamr-v-hamrech-nad-saz…/
více  Zavřít popis alba 
 • 5.7.2020
 • 4 zobrazení
 • 00
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
silvestra
Byla jsem v Kornicích 27. 5. a chtěla jsem se vrátit až pokvete makové pole.
více  Zavřít popis alba 
46 komentářů
 • 30.6.2020
 • 41 zobrazení
 • 4646
potapnik2
více  Zavřít popis alba 
 • 28.6.2020
 • 11 zobrazení
 • 00
damdydam
Kategorie: vesnice
více  Zavřít popis alba 
 • letos v červnu
 • 20 zobrazení
 • 00
skalickadvur
koně, léto, prázdniny, rekreační sport
více  Zavřít popis alba 
 • květen 2018 až červenec 2020
 • 345 zobrazení
 • 00
radomirvrbacky
více  Zavřít popis alba 
 • 14.6.2020
 • 50 zobrazení
 • 00
lilipapa
Halenkov - penzion Na Parní Pile, údolím od pramene Vsetínské Bečvy : Bumbálka, pramen Vsetínské Bečvy, rozhledna Sůkenická, rozhledna Miloňová, Velké Karlovice, Soláň, Karolinka, Raťkov, Kohútka, Nový Hrozenkov.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v červnu
 • 37 zobrazení
 • 00
tomesm
...Dana 50 - Honza 30 - Mirďa 20...rovná stovka v jedné rodině...a velmi zdařilá sobotně nedělní párty...
více  Zavřít popis alba 
 • 14.6.2020
 • 205 zobrazení
 • 00
sdhzaborinl
V neděli 14.6.2020 od 11.30 hodin zasahovali členové JSDHO Záboří nad Labem postupně v Záboří nad Labem, v Kobylnicích a Habrkovicích při odstraňování následků velmi intenzivních přívalových děšťů. V Záboří n/L se jednalo o odčerpávání vody z několika zatopených sklepů a garáží a dále (stejně i v Kobylnicích) z prostoru ulic, kde voda sahala až ke dveřím rodinných domů. Nejvážnější byla situace v Habrkovicích, kde se vytvořila obrovská laguna vody steklé z polí Na Dílcích a Pod Cestou na silnici do tvz. Habrkoviček, která zaplavila zahrady a bezprostřední okolí cca 15 přilehlých rodinných domů. Voda zde byla odčerpávána pomocí cca šesti 300 m dlouhch dopravních vedení do rybníka na návsi až do pondělí 15.6.2020 do 6.00 hodin. Z důvodu, že rybník začal být plný, byla z něho voda dále odčerpávána do náhonu u mlýna vedoucího do řeky Doubravy. Na pomoc dorazily i JPO Nové Dvory, JPO Rohozec a JPO Žehušice. Byl nasazen i bagr, který odbagroval zeminu ve strouze odvádějící vodu z Habrkovic, a to v prostoru ucpaného mostku. JPO Záboří nad Labem nasadila na čerpání vody postupně stříkačky PS 12, PS 1600 TAZ, PS 8 z r. 1953 a plovoucí čerpadlo Niagara. Hasiči ze Žehušic použili stříkačky PS 12 a CAS 25 Škoda 706 Liaz, hasiči z Nových Dvorů vypomohli čerpadlem Heron a zapůjčeím hadic stejně jako hasiči z Rohozce, kteří přes noc pomocí své techniky místo čerpání rovněž osvítili. JPO Záboří nad Labem se na místo vrátila a čerpala z uvedeného prostoru ještě v neděli 21.6.2020 poté, co se na místě po dalších deštích vytvořila opět menší laguna.
Kategorie: přírodavesnice
více  Zavřít popis alba 
 • letos v červnu
 • 152 zobrazení
 • 00
vidrholka1
První část akce,chybí závěr a vyhodnocení.
více  Zavřít popis alba 
 • 13.6.2020
 • 145 zobrazení
 • 00
slavek-m
Dva západy slunce z vrchu Veliš poblíž Jičína, který je porostlý ovocnými stromy. Na jaře tu krásně kvetou třešně.
Na vrcholku kopce kdysí stával mohutný královský hrad o kterém jsou první písemné zmínky z roku 1316. Z něho se nedochovalo prakticky nic.
více  Zavřít popis alba 
70 komentářů
 • letos v dubnu
 • 87 zobrazení
 • 7070
balfab
Více jsem jich už letos nenahrál,ostatní je ve fotografii a ze dne 16. a 17.05.2020.
více  Zavřít popis alba 
 • 17.5.2020
 • 20 zobrazení
 • 00
kapsik
Zájezd na Ukrajinu s CK Vsacan Tour
5. den - Siněvirské jezero - mapa trasy https://mapy.cz/s/hugosacuke, Rehabilitační centrum medvědů u Siněviru - mapa navštívených míst v době zájezdu: https://mapy.cz/s/dezozobeno
Mapa procházky z centra Pilipce na ubytování v lyž. střed.: https://mapy.cz/s/hujabobufa
Hlavním bodem dnešního výletu bylo Siněvirské jezero - je malé, hezké, ale už je to spíš jen turistické lákadlo. Před jezerem prodávaly babky své výrobky, i když své se možná nedá nazvat, všechny měly úplně stejné obaly. Jen u jedné jsem objevila jednu zajímavou mastičku na bolavé svaly, klouby atd., která voněla pryskyřicí. Tato paní byla i více upřímná a ta neskrývala to, že v různých bylinkových medech není jen med, ale i cukr, a tak jsem u ní pár výrobků zakoupila. Zatímco pak všichni šli do hospody na šašlik já se ještě pobrouzdala po okolí. Poté jsme měli navštívit muzeum vorařství na řece Rice, ale to bylo po povodni zničeno, vůbec jsem se divila, že to měli na programu, když to vlastně už nějaký rok neexistovalo. Místo toho naše průvodkyně vymyslela návštěvu Rehabilitačního centra medvědů u Siněviru. Bylo nám řečeno, že jsou to medvědi, kteří byli v cirkusech nebo od zbohatlíků, kteří je měli jako domácí mazlíčky či hlídací psi a po nějaké době se už jich potřebovali zbavit a tak skončili tady.
Cestou na ubytování se lidé ještě chtěli stavit něco nakoupit, tak průvodkyně nechala zastavit v městečku Mižhirja u nějaké samoobsluhy. Mezitím, co lidé nakupovali, já jsem se proběhla do centra a objevila krásný kostel a ještě jsem v jednom maličkém obchůdku stihla koupit pár zakarpatských piv na památku.
Po cestě na ubytování jsem požádala průvodkyni o vysazení v centru Pilipce, abych si prohlédla místní kostely a prošla se přes hřebínky na ubytování pěšky. Zastavila jsem se na místním hřbitově. Co jsme tak na Ukrajině mohli pozorovat, tak o hřbitovy se tady nikdo nestará, jsou zarostené. Zvláštní bylo, že na to, jak jsou tu chudí, tak kostely vesměs měly pozlacené střechy. Většina lidí tu stále používají kosy i na velkých loukách. Já měla však štěstí i na bohatšího Ukrajince, kterého jsem potkala na této procházce. Měl sekačku, kterou si dovezl od nás, z doby, kdy v ČR pracoval. Měl ji už více než 10 let a byl s ní moc spokojený. Bylo mu dobře rozumět, uměl solidně česky. Říkal, že se sice u nás nadřel, ale vydělal si slušné peníze a v Pilipci si postavil penzion pro turisty. Říkal mi, že čeká na svou manželku, že mu přijde opravit sekačku. Ale nevím, zda si jen nedělal srandu. Manželka však opravdu přišla, ta uměla dobře polsky, pocházela od polských hranic. Fajn jsme si popovídali. Na mé procházce mne nejvíc uchvacovala malá políčka a kopky sena, to bych mohla fotit pořád. A taky to, že nikde nebyly žádné ploty a ohrady, že jsem mohla kdekoli projít mezi políčky. To u nás přibývají jen samé zákazy, příkazy a nedovolené vstupy na soukromé pozemky. Tady jsem se v přírodě cítila více svobodněji.
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 28.6.2019
 • 163 zobrazení
 • 33
sdhzaborinl
V neděli 31.5.2020 se na fotbalovém hřišti Farák v rámci přípravy na okrskovou hasičskou soutěž uskutečnil další nácvik požárních útoků. Po dětech trénovala soutěžní družstva dorostu, mužů a žen. Poprvé byl vyzkoušen nově zakoupený sportovní sací koš.
více  Zavřít popis alba 
 • letos v červnu
 • 89 zobrazení
 • 00
tenjemuj
Sobotní výlet při víkendovém pobytu na chalupě u Toulovcových Maštalí byl, dalo by se říci, opatrný. Po večerním sezení s kytarami se každý přemlouvá k větší aktivitě, ale po obědě jsme přeci jenom vyrazili. Túra nebyla dlouhá, ale vytčený cíl: Šilinkův důl a částečná prohlídka obce Předhradí se splnila. Na závěr jsme ještě zašli na rozhlednu Borůvku u obce Hluboká a pokochali se výhledy do zamlženého okolí. Zde jsme také zaregistrovali přeháňkovou clonu mířící přímo na nás. Měli jsme dostatek času se vrátit k autu a nezmoknout
více  Zavřít popis alba 
72 komentářů
 • 30.5.2020
 • 167 zobrazení
 • 7272
fikberk
více  Zavřít popis alba 
 • 10.5.2020
 • 640 zobrazení
 • 00
sdhzaborinl
V neděli 24.5.2020 na fotbalovém hřišti Farák se v rámci přípravy na okrskovou soutěž 13.6.2020 v Žehušicích uskutečnil první trénink soutěžních družstvev mužů a žen SDH Záboří nad Labem, který navázal na předchozí tréninky dětí a dorostenců.
Kategorie: koníčkyvesnice
více  Zavřít popis alba 
 • 25.5.2020
 • 79 zobrazení
 • 00
Reklama