Kategorie

Architektura

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

biblos
V obci se nachází mnoho zajímavých staveb, zachovalo se zde například 13 kaštelů. Nejvýznamnějším místem obce je románsko-gotický kostel sv. Jana Křtitele ze 13. století. V okolí byly nalezeny léčivé prameny. Díky nim zde vzniklo koupaliště; Kaďa.
více  Zavřít popis alba 
 • 7.9.2019
 • 9 zobrazení
 • 1
 • 00
biblos
alúdzka je městskou částí Liptovského Mikuláše. Nachází se přímo na východním břehu vodní nádrže Liptovská Mara
více  Zavřít popis alba 
 • 6.9.2019
 • 5 zobrazení
 • 1
 • 00
karlos210
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 7 zobrazení
 • 0
 • 00
biblos
Více o stavbě samotné například zde - https://www.visitliptov.sk/zaujimavosti/synagoga-v-liptovskom-mikulasi/. My jsme tam navštívili právě probíhající výstavu dvou fotografů - Miró von Laugaricio (původem z Trenčína) a Petera Španko z Liptovského Mikuláša.
více  Zavřít popis alba 
 • 6.9.2019
 • 6 zobrazení
 • 1
 • 00
m-letadlo
Dvoudenní návštěva Plzně
(22.-23.1.2018)
více  Zavřít popis alba 
 • 23.1.2018
 • 8 zobrazení
 • 0
 • 00
brttnik
Renesanční zámek, původně hrad. První zmínka pochází ze začátku 8. stol. Mezi lety 1567–81 ho nechal přestavět Vratislav z Pernštejna pro sebe a svou choť. Současně se zámkem byla založena i zahrada, která byla upravena a rozšířena v 18. stol.
více  Zavřít popis alba 
 • 30.5.2018
 • 4 zobrazení
 • 0
 • 00
hynek-jerabnik
Technická prohlídka věžového jeřábu MB 100/160 od Československého výrobce, firmy Vítkovice - Mostáreň Brezno, Září 2017

Technical inspection of tower crane MB 100/160, September 2017
více  Zavřít popis alba 
 • 27.9.2017
 • 3 zobrazení
 • 0
 • 00
jackal001
Namur (valonsky Nameur, nizozemsky Namen) je frankofonní město v Belgii, hlavní město Valonska a správní centrum provincie Namur. S 107 411 obyvateli (údaj z 1. července 2006) je Namur třetí největší město ve Valonsku.
V Namuru sídlí Valonský parlament a Valonská vláda. Sídlo parlamentu se nachází v Grognonu, historickém jádru města na soutoku Mázy a Sambry, a vláda sídlí v budově Élysette na protějším břehu řeky Mázy.
Historie
Namur existoval jako důležitá osada na křižovatce obchodních cest již v dobách Keltů. Poté, co Julius Caesar porazil místní kmen Aduatuků, se v oblasti usídlili Římané.
Význam Namuru vzrostl v raném středověku, když Merovejci vybudovali hrad na skalnatém výběžku nad městem a nad soutokem obou řek. V 10. století se stal Namur samostatným hrabstvím. Město se rozvíjelo nerovnoměrně, neboť namurská hrabata mohla stavět pouze na severním břehu řeky Mázy, zatímco jižní břeh, který patřil biskupství Lutych, se vyvíjel pomaleji a vzniklo na něm město Jambes (dnes předměstí Namuru). Roku 1262 se Namur stal součástí flanderského hrabství a roku 1421 jej koupil burgundský vévoda Filip III. Dobrý.
Ve 40. letech 17. století se stal Namur součástí Španělského Nizozemí a opevnění jeho citadely bylo značně zesíleno. Roku 1692 město dobyl francouzský král Ludvík XIV. a jeho vojenský architekt Vauban přebudoval citadelu.
Francouzská nadvláda neměla dlouhého trvání, neboť již roku 1695 město dobyl Vilém III. Oranžský. Roku 1709 získali Nizozemci právo opatřit město posádkou, avšak roku 1713 bylo původně Španělské Nizozemí přiřčeno utrechtskou smlouvou rakouským Habsburkům. Městu tedy vládli Rakušané, zatímco citadela byla pod kontrolou Nizozemců, kteří ji posléze znovu přestavěli.
Po Velké francouzské revoluci do Belgie roku 1794 opět vpadli Francouzi. Namur byl anektován Francií a byl zde nastolen represivní revoluční režim. Od roku 1795 byl Namur prefekturou departementu Sambre-et-Meuse. Po Napoleonově porážce roku 1815 se území Belgie stalo rozhodnutím Vídeňského kongresu součástí Spojeného království nizozemského a po belgické revoluci roku 1830 se Belgie odtrhla od Nizozemska. I za nového režimu v Namuru sídlila vojenská posádka a roku 1887 byla znovu přestavěna citadela.
Během obou světových válek město utrpělo výrazné škody. Na začátku první světové války byl Namur jedním z hlavních cílů německých vojsk, která se snažila proniknout údolím Mázy do Francie. Namurská citadela byla považována za nedobytnou, přesto však padla po pouhých třech dnech bojů a po zbytek války bylo město okupováno. Za druhé světové války bylo město vzhledem ke své dobré strategické poloze bombardováno.
Do roku 1977 byl Namur sídlem výsadkových oddílů belgické armády.
více  Zavřít popis alba 
 • 30.8.2019
 • 3 zobrazení
 • 0
 • 00
hynek-jerabnik
Historická výroční publikace mapující 20 let stavebního podniku Pozemní stavby Liberec, národní podnik, 1948-1968, vydaná u příležitosti 20 výročí existence tohoto podniku
více  Zavřít popis alba 
 • 5 zobrazení
 • 0
 • 00
brttnik
Mohutný hrad založený na poč. 14. stol., prvně písemně zmíněným majitelem Raimund z Lichtenburka, dále např. páni z Lipé. Poté přestavěný pozdně goticky, upravený renesančně i barokně. R.1869 zpustl po požáru.
více  Zavřít popis alba 
 • 4.7.2018
 • 7 zobrazení
 • 0
 • 00
azraelka1
Přehradu Les království jsem vídala na fotkách a vždy jsem si přála vidět ji na vlastní oči. To přání jsem si včera splnila a opravdu je to pohádkové místo.
Les Království je údolní přehradní nádrž na řece Labi vystavěná v roce 1920. Leží u samoty Tešnov v katastrálním území Bílá Třemešná, 4 km proti proudu od města Dvůr Králové nad Labem.
více  Zavřít popis alba 
 • minulou neděli
 • 7 zobrazení
 • 0
 • 00
lukysu
více  Zavřít popis alba 
 • letos v květnu
 • 9 zobrazení
 • 0
 • 00
lotusesprit
Zřícenina hradu Kessel (Kesselburg) (Polsko) - Umělá romantická zřícenina, běžně nazývaná pouze jako amfiteátr, byly postavena na počátku 19. století jako jedna z mnoha budov v parku od zámku v Bukowci. Návrhářem byl Friedrich Rabe, který se podílel na výstavbě dalších budov pro hraběte Friedricha Wilhelma von Redena. Nyní vež slouží jako rozhledna.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • minulý čtvrtek
 • 10 zobrazení
 • 1
 • 22
lotusesprit
Bukowiec (Polsko) - První zmínky o vsi Bukowiec v písemných pramenech pocházejí z roku 1305. Heincze von Zedlitz je zmíněn první šlechtic z Bukowiec v roce 1379 a až do poloviny 16. století panovala rodina von Zedlitzů nad panstvím Bukowiec. Kolem druhé poloviny 16. století byl v Bukowci postaven renesanční zámek. Zadavatel stavby není znám. Určitě byl členem jedné ze dvou panujících rodin v Bukowici v 16. století. V letech 1573 až 1759 přešlo toto zboží do rukou rodiny von Reibnitzů, kteří je prodali Friedrichovi Gottardovi von Richthofenovi. V roce 1762 koupila Bukowiec vdova Barbara Helena von Festenberg Packisch, od které obec koupila von Luck v roce 1770, a od ní v roce 1774 Carl Ferdinand von Seherr-Thoss. V roce 1744 prošel zámek malou rekonstrukci, který byl rozšířen a zakryt mansardovou střechou. V roce 1785 prodala Eleonora Prittwitz panství Friedrichu Wilhelmovi von Redenovi, tehdejšímu králi a pruskému ministru těžby v Horním Slezsku. The Redenští provedli důkladnou rekonstrukci v klasicistním stylu a kolem zámku byl vytvořen jeden z prvních krajinných parků v Dolním Slezsku. Situování zámku a budov bylo inspirováno četnými výlety do Anglie a rozloženy jako anglická dekorativní farma, která zahrnovala zámek a hospodářské budovy obklopené velkým romantickým parkem. Po smrti hraběte von Redena v roce 1815 se Bukowiec dostala do majetku jeho manželka Karolina, jejíž majetek zdědila její neteř Maria Karolina von Rotenhan. Majetek po ní vlastnil nejmladší syn Marie Karolíny, bývalý královský pruský kapitán Hermann von Rotenhan. Poslední majitel - Friedrich von Rotenhan - se pokusil o rekonstrukci staveb pod dohledem restaurátora dolnoslezské provincie Günthera Grundmanna. V 70. letech byla v zámku zemědělská škola a několik dalších institucí. V roce 1986 byla budova zrekonstruována a byly vyměněny poškozené střešní trámy.
více  Zavřít popis alba 
 • minulý týden
 • 4 zobrazení
 • 1
 • 00
janablah
Svobodná spolková republika Kraví hora vznikla z vůle vinařů jako svobodná, nezávislá instituce založená na úctě k lidským právům na zásadách občanské společnosti, jako součásti rodiny evropských a světových demokracií, odhodlána společně rozvíjet přírodní, kulturní, hmotné a duchovní bohatství.
více  Zavřít popis alba 
21 komentářů
 • 19.6.2019
 • 44 zobrazení
 • 9
 • 2121
lotusesprit
Liberecký zámek - Jáchym z Bibrštejna, kterému liberecké panství patřilo v letech 1537–1544, koupil od libereckého měšťana Antona Plischkeho rodinnou usedlost (1538). Z té se po dostavění obytného, tzv. panského domu pro správce stal základ dnešního zámku. O přeměnu této usedlosti v sídelní zámek se však zasloužili až Redernové, konkrétně bratři Kryštof a Melchior, kteří roku 1583 začali nedaleko správcova domu budovat renesanční zámek, který měl odrážet jejich stále významnější postavení v politice habsburského císařství. Stavba byla dokončena po čtyřech letech. Předpokládá se, že jejím autorem byl Marcus Antonio de Lancio, působící v té době ve Zhořelci. Budova tehdy patrně byla jednoduchou, pozdně renesanční dvoupodlažní stavbou se sedlovou střechou. Byla obehnána zdí se (spíše ozdobnými) střílnami a ukončenou v obou rozích baštami oválného půdorysu. Když 3. září 1591 Kryštof zemřel, přešel veškerý redernský majetek na Melchiora a po jeho smrti 20. září 1600 se stala správkyní rodového majetku jeho manželka Kateřina (hraběnka Šliková), spravující panství jménem svého syna Kryštofa. Právě Kateřina se rozhodla roku 1604 vystavět na severní straně libereckého zámku kapli. Základy této stavby byly položeny 12. května a stavbu provedl Jan Arkon ze Žitavy. Zároveň s kaplí byla zbudována také věž na severním nádvoří. Tato věž, sloužící jako zvonice i bašta, je jedinou věží zachovanou do současnosti. Stavba kaple trvala dva roky. Na ní navázala výstavba druhého, tzv. nosticovského křídla, postaveného pro Kateřininu sestru Mikulášku Nosticovou v roce 1609. Požár roku 1615 zničil celé redernské křídlo, nikoliv však hradní kapli. Dle tehdejšího mínění měšťanů šlo o boží trest seslaný na Kateřinu za to, že z hejnického kostela odvezla na zámek sošku Panny Marie a tamní obětní svíce nechala přetavit na svíčky pro svou potřebu. Zámek po požáru opravoval opět žitavský Jan Arkon. V této podobě zůstal zámek až do doby hraběte Kristiána Filipa Clam-Gallase. Ten nechal k areálu přistavět nové křídlo zvané Nový zámek. To navrhl a postavil clam-gallasovský stavitel Johann Josef Kunze. Tomuto křídlu dal podobu dvoupodlažní klasicistní budovy, zdobené černým štukem s vchodem směřujícím do parku. V letech 1785–86 bylo přestavěno do klasicistní podoby také původní redernské křídlo, které tak získalo mansardovou lomenou valbovou střechu. Z obranných staveb po přestavbě zůstala pouze severní bašta u kaple (zvonice), původní ohrazení bylo strženo. Další přestavba čekala zámek v letech 1852–54, kdy byl Nový zámek přestavěn v duchu tehdejšího romantismu. Novou podobu navrhl vídeňský architekt Friedrich von Stache a realizoval Heinrich Ferstel. Právě při této přestavbě byla také vybudována nová dominanta objektu – čtyřboká věž, propojující Nový zámek a nosticovské křídlo. Zámek však již v té době přestal sloužit jako šlechtické sídlo. Roku 1850 byl do redernského křídla umístěn okresní soud a Nový zámek se roku 1927 změnil v ubytovnu zámecké správy. Po pozemkové reformě roku 1933 přešel zámek do vlastnictví státu. Ten do něj umístil ředitelství Státních lesů a statků. Za druhé světové války v něm sídlilo posádkové velitelství a Německá pracovní služba. Po osvobození se do zámku vrátily státní lesy, a v padesátých letech převzala redernské křídlo nová vysoká škola – Vysoká škola strojní (dnešní Technická univerzita). Nosticovské křídlo a Nový zámek převzal v sedmdesátých letech Skloexport, který 1. ledna 1986 získal od VSŠT také křídlo redernské. Skloexport hodlal v zámku zřídit stálou expozici skla. Proto byla podle plánů libereckého Stavoprojektu architektem Pavlem Janouškem provedena nákladná rekonstrukce celého areálu. Všechny objekty byly pod dohledem památkářů upraveny jako reprezentativní prostory pro potřeby firmy. Rozšířením arkádového přízemí vznikla vstupní hala a rozsáhlými úpravami prošly interiéry celého redernského křídla včetně kaple. Neméně rozsáhlými úpravami prošel také park před vchodem do nosticovského křídla a sousední park před budovou Oblastní galerie. Celá rekonstrukce skončila až roku 1990. Díky Skloexportu byla v zámku jedna z nejrozsáhlejších expozic skla na světě, která však nebyla běžně přístupná veřejnosti. Po krachu firmy, vytunelované bývalou herečkou Reginou Rázlovou a jejími společníky, je zámek na prodej.
více  Zavřít popis alba 
 • minulý týden
 • 14 zobrazení
 • 0
 • 00
lotusesprit
Liberecká výšina - Neobvyklá stavba nad městem Liberec vznikla v letech 1900 – 1901, kdy zdejší továrník Heinrich Liebig pověřil architekta Josefa Smitze vypracováním projektu na stavbu, která by v sobě zahrnula restauraci a rozhlednu. Celý komplex nazvaný „Hohenhabsburg“ (po roce 1918 „Liebigwarte“ a po roce 1945 „Liberecká výšina“) byl pro veřejnost otevřen 1. září 1901. Návštěvníci zde našli nejen výletní restauraci, ale i možnost dalekých výhledů. Pozoruhodný je hlavně vzhled budovy, který připomíná středověký hrad. K výstavbě byly použity kamenné kvádry ze zbořených domů v Norimberku. Postupem času však stavba chátrala. V 60. letech prošla přestavbou, které však padlo za oběť hrázdění a další cenné detaily. Později se zde pořádaly pravidelné diskotéky, nakonec musel být objekt zcela uzavřen. Po rozsáhlé rekonstrukci je od roku 2013 opět přístupný veřejnosti.
více  Zavřít popis alba 
 • minulý týden
 • 17 zobrazení
 • 1
 • 00
hirador
Výber fotiek z turistiky v okolí Modry. :)
více  Zavřít popis alba 
 • minulou neděli
 • 8 zobrazení
 • 0
 • 00
romolus66
Fotografie z 4K videa z DJI Mavic 2 Pro.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • včera
 • 7 zobrazení
 • 1
 • 11
romolus66
Fotografie pořízené z 4K videa z DJI Mavic 2 Pro.
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 5 zobrazení
 • 0
 • 00
romolus66
Fotografie z 4K videa z DJI Mavic 2 Pro.
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 4 zobrazení
 • 0
 • 00
karstenschiller
více  Zavřít popis alba 
 • minulou neděli
 • 13 zobrazení
 • 0
 • 00
hanahgedeon
podzimní procházka
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 7 zobrazení
 • 0
 • 00
hanahgedeon
pizza dýňová
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 6 zobrazení
 • 0
 • 00
reklama