Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

Kategorie události

Seznam všech alb na Rajčeti


reklama

80 fotek, minulou neděli, 3 zobrazení, přidat komentář | lidé, události
Obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm přivítali letošní jaro tradičním pochováním Mařeny, symbolu zimy v neděli 22. března. Hážovjané doprovodili smrtolku k místnímu potoku Hážovce a děti z Lesní školky Na Kozinci poslaly po vodě Věřmířovského toku dokonce dvě smrtky.
27 fotek, dnes, 146 zobrazení, 6 komentářů | cestování, koníčky, oslavy, události, zábava
Dnes u nás (Lužná u Rakovníka) měl zastávku zvláštní vlak tažený Šlechtičnou 475.111 z Plzně - účastníci výletu objedou za tři dny (27.3. - 29.3.2015) čtyři kraje :-)
Foceno v žst.Lužná u Rakovníka 27.3.2015
5 fotek, minulý týden, 97 zobrazení, 6 komentářů | dokumenty, města, ostatní, události
Stalo se tak u příležitosti svátku svatého Patrika-patrona Irska
24 fotek, 19.9.2014, 61 zobrazení, 2 komentáře | cestování, příroda, události
Jsem si plně vědoma, že nepodávám nejčerstvější zprávy, nicméně, nepřízeň osudu zavinila, že se prokousávám svými cvaky postupně.
Tedy - trasu od hotelu Jizera ku Frýdštejnu hejno Rajčat zdolalo v rekordním čase dvou hodin, zatím co běžný turista by se tam trmácel hodinu.
89 fotek, dnes, 1 016 zobrazení, 1 komentář | kultura, lidé, oslavy, události, zábava
Tradiční ples DK Akord s lechtivým programem.
33 fotek, minulou neděli, 92 zobrazení, přidat komentář | lidé, sport, události, zábava
72 fotek, 21.6.2014, 151 zobrazení, 29 komentářů | dokumenty, oslavy, události
V sobotu byl hlavní den oslav sta let od výstavy v roce 1914. Ke své ostudě musím přiznat, že jsem nestihla průvod a do Pelin jsem dorazila až po průvodu. Takže tady předkládám co jsem viděla a vyfotila v hlavním dějišti oslav.
98 fotek, ve středu, 185 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé, události, zábava
Na náměstí Republiky v Plzni, v Hifi klubu, se uskutečnil koncert Lidové muziky z Chrástu (Chrliss). Jako hosta (možná i předkapelu??? :-)) si pozvala Qartetky, které tentokrát hrály s jedním "strejdou", protože čtvrtá "tetka" někde tetovala, tetelila se, tetila se apod. "Strejda" se úkolu zhostil velmi dobře, ačkoliv vstupoval skoro do jámy lvové...
345 fotek, včera, 238 zobrazení, přidat komentář | lidé, oslavy, sport, události, zábava
Gymnázium Chomutov
291 fotek, včera, 221 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, lidé, sport, události
cheerleading - soutěž České národní cheer ligy
11 fotek, včera, 61 zobrazení, přidat komentář | události
Foto: Lukáš Vacek

Cesta Úspěšných
www.CestaUspesnych.cz
17 fotek, minulý pátek, 160 zobrazení, přidat komentář | děti, koníčky, lidé, ostatní, události
POT, SLZY A NADÉJE NA OLYMPIÁDĚ V DĚJEPISU
Eva Mikešková
Kroměříž/ V pátek 20. března zamířili do Kroměříže žáci s vynikajícím znalostmi dějepisu. V Muzea Kroměřížska se konalo krajské kolo Dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. Ze dvou tisíc zájemců, kteří prošli okresním sítem, dorazilo do Kroměříže 43 účastníků.
„Vítám u nás krajskou dějepisnou elitu. Smekám zejména před dívkami, pouze pět žákyň se probojovalo mezi chlapce,“ zahájil olympijské klání PhDr. Pavel Kočí. Garant zlínského krajského kola s úsměvem podotkl, že letos se jedná vyloženě o „chlapské téma.“ Vždyť válčení v evropských souvislostech není pro slabé povahy. Přesto při zadání 1. světová válka v souvislostech překročili hranici úspěšnosti téměř všichni řešitelé.
Zatímco za okny probíhalo zatmění Slunce, soutěžícím se muselo rozsvítit. Jejich znalosti byly celkem vyrovnané, o vítězi rozhodla rozřazovací otázka. „Jen jeden postupuje mezi třicet vyvolených a týden v červnu stráví v Litoměřicích, kde proběhne celostátní kolo,“ objasnil Kočí. Obdiv patřil žákům 8. ročníku, kteří se s tématem 1. sv. války ve vyučování nesetkali, museli ji proto nastudovat ve volném čase, látka se probírá v deváté třídě.
Pojmout v Dějepisné olympiádě široký okruh národních dějin od Sámovy říše po Velkou válku byla velká výzva. Žáci prokázali znalost doporučené literatury nad rámec osnov dějepisu, propojení znalostí, odvození souvislostí. „Poděkování za celoroční práci patří i učitelům, kteří žáky navedli a připravovali pro postupovou soutěž,“ konstatoval Kočí při vyhlášení pěti nejlepších řešitelů.
3. místo obsadil Petr Nguyen z 1. ZŠ Holešov, 2. místo vybojoval Filip Šnédar ze zlínského Gymnázia Lesní čtvrť Zlín. Nejlepším dějepiscem ve Zlínské kraji se stal Marek Hnaníček ze ZŠ Brumov – Bylnice. Ten bude do republikového klání studovat 2. světovou válku.
40 fotek, září 2010 až září 2012, 89 zobrazení, 25 komentářů | architektura, dokumenty, kultura, ostatní, události
ALB737 Další album připomínající barokní díla Havlíčkobrodska.
V loňském roce v našem městě proběhla velká výstava o době barokní na Brodsku. Stala se událostí roku, neboť v takové šíři ještě baroko v Brodě uvedeno nebylo. Možná si ani neuvědomujeme, jak hluboce toto období ovlivnilo nejenom vnější prostředí, v němž dnes žijeme, ale čas od času jakoby zdánlivě nevědomky vyplyne na povrch i něco z jeho odkazu duchovního. Tvůrci výstavy zdařile zařadili do její kompozice i architektonicky nejvýraznější brodskou barokní památku augustiniánský klášter, který se tak stal nejenom výstavní síní, ale i exponátem sám o sobě. Nebude tedy na závadu alespoň ve stručnosti si připomenout jeho historii.

Řád bosých augustiniánů přišel do Německého Brodu v r. 1674 po delším vyjednávání a vzájemných zárukách, neboť město zchudlé po třicetileté válce se obávalo další finanční zátěže spojené s usazením žebravých řeholníků. Z několika míst přicházejících v úvahu byly nakonec pro budoucí klášter vybrány pozemky za Horní branou při pražské silnici. Se stavbou kaple a svého prozatímního příbytku započali mniši na jaře následujícího roku. Obě budovy byly slavnostně vysvěceny 5. ledna 1675. Stály přibližně o devět metrů blíže k silnici než pozdější klášter. Jejich situace je patrná na snímku oltářního obrazu pocházejícího z původní kaple. S poněkud stísněnou rozlohou provizoria se řeholníci nemínili spokojit a snažili se získat okolní pozemky k vybudování definitivního kláštera, což se jim podařilo do r. 1680. Současně s tím shromažďovali prostředky na stavbu. Nový klášterní komplex byl vyměřen podle plánů schválených generální kapitulou v Římě a 23. května 1679 slavnostně položen základní kámen s pamětní deskou do základů v sakristii kostela, který měl být zasvěcen sv. Rodině. Stavba kostela i kláštera se však protáhly na několik desítek let. Kostel dokončený až v r. 1705 slavnostně vysvětil opat strahovského premonstrátského kláštera Vít Seipel. Krátce před tím došlo k likvidaci původní kaple. Výrazná okrasa přibyla v r. 1725 k severní stěně kostela. Boží hrob přístupný z jeho interiéru za oltářem Pěti ran Kristových nechala na svůj náklad postavit haberská hraběnka Anna Terezie z Pöttingu podle plánu Antonína Václava Spannbruckera. Úplná dostavba sousedního kláštera trvala v několika etapách a s několika přestávkami ještě déle. Prostředky i stavební materiál se scházely postupně a někdy velmi pomalu. Jednopatrová klášterní kvadratura se uzavřela, zcela pokryta a uvnitř v základu zařízena byla teprve v r. 1721. Ovšem některé drobné úpravy pokračovaly ještě do r. 1733. Ambity dostaly na zdejší poměry v r. 1723 rozsáhlou obrazovou výzdobu od Jakuba Pischela. V přízemí 32 meziklenbových lunet zobrazovalo podstatné události ze života sv. Augustina a v prvním patře znázorňoval dvacetičtyřčlenný soubor obrazů život sv. Josefa Pěstouna.

Nejprve s rozpaky přijímaný řád se během let s městem sžil a od r. 1735 dostal další veřejně prospěšný smysl své existence v Brodě při správě gymnázia, které sídlilo až do r. 1815 v domě Bukovských z Hustiřan (nynější pivovar). Augustiniánům koncem 18. století po josefínských reformách ubývalo sil a schopných pedagogů k výchově. Když bylo gymnázium znovu obnoveno v r. 1802, nemohli se již uvázat v další péči o ně. Konvent i s kostelem posléze převzali želivští premonstráti a s nimi i správu gymnázia, které se v r. 1815 přestěhovalo do kláštera. Nutno říci, že do poněkud zanedbaného. Před zahájením výuky došlo v přízemí, kde byly umístěny třídy ke stavebním úpravám. V prvním patře bydleli profesoři. Klášter zůstal sídlem gymnázia, od r. 1885
postátněného, až do postavení nové budovy v sousedství r. 1908. Nová škola zabrala část bývalé klášterní zahrady. Výuka v ní byla zahájena 20. 10. 1908. Starý klášter si stát vyhlédl pro umístění okresního hejtmanství a dalších úřadů s ním spojených s působností pro brodský politický okres. Následovala opět nutná přestavba v letech 1909–1910. Jižní strana byla přestavěna a zvýšena o jedno patro, uvnitř vybudováno nové schodiště, v patře jihovýchodního křídla odstraněna klenba, spojovací chodba do kostela přehrazena příčkami. Od té doby prošla budova ještě několika opravami, z nichž asi nejviditelnější je hlavní vchod na jihozápadním nároží a zastavění proluky mezi ní a nynější ZŠ Štáflova. Ačkoliv bývalý klášter paradoxně sloužil coby úřední budova i v dobách lidové demokracie či reálného socialismu, a vlastně slouží veřejné správě doposud, stavba si v mnohém podržela svůj původní duch. Atmosféru někdejších klášterních ambitů navozují i pozvolna vracející se lunetové obrazy, které získalo město a nechává je postupně restaurovat. O přilehlém kostele sv. Rodiny se v osmdesátých letech minulého století uvažovalo jako o síni stálé expozice baroka na Havlíčkobrodsku. K tomu již nedošlo, možná naštěstí, a interiér kostela i s vybavením se zachoval v podstatě vcelku, jak byl kostel v 18. století zařízen.
Text M. Tajovského převzat z Havlíčkobrodských listů

Soubor lunetových obrazů pocházejících z bývalého augustiniánského kláštera v Havlíčkově Brodě sestává z 2 cyklů
ze života sv. Rodiny: Svatá rodina, Setkání Marie s Alžbětou, Anděl se zjevuje sv. Josefovi, Nalezení Krista v chrámu, Zvěstování Panně Marii, Smrt sv. Josefa, Sv. Josef unášený do nebeské slávy, Sv. Rodina v Josefově dílně, Zasnoubení sv. Josefa s Pannou Marii, Sen sv. Josefa před útěkem do Egypta, Dvanáctiletý Kristus v chrámu, Odpočinek na útěku do Egypta, Sv. Rodina na cestě do jeruzalémského chrámu, Sv. Josef a Panna Maria na cestě do Betléma, Sen sv. Josefa, Oběd sv. Rodiny, Život sv. Rodiny, Obětování v chrámu, Setkání na cestě do Egypta, Sv. Rodina v Egyptě, Klanění tří králů, Klanění pastýřů, Druhá scéna z obětování v chrámu,
augustiniánského cyklu: Řeholní kněží před biskupem, Augustin mezi manichejci, Návštěva u sv. Augustina, Smrt sv. Augustina, Sen sv. Moniky, Sv. Monika před biskupem, Lekce rétoriky, Shromáždění řeholních bratří kolem „Řehole“, Výjev v refektáři, Kněžské svěcení, Disputace s manichejci, Píšící Augustin, Modlitba sv. Moniky, Augustin oznamuje matce své obrácení, Sv. Monika pláče pro Augustina, Rozhovor s matkou o věčném životě, Křest sv. Augustina, Sv. Augustin, Vnitřní boj, Křest Augustina s Alipiem a Adeotatem, Loučící se sv. Augustin,
a ze samostatného obrazu: Obraz Nejsvětější Trojice.
Jedná se o poměrně kvalitní barokní umělecko-řemeslnou práci z poloviny 18. století, autorem maleb je Jakub Pischel. Obrazy byly zhotoveny na zakázku augustiniánského kláštera v Havlíčkově Brodě. Mimo jiné jsou zajímavým historickým pramenem dokumentujícím architektonickou podobu kláštera i města v období jejich vzniku (na některých obrazech jsou klášter a město spodobněny). Jednotlivé obrazy tvoří harmonický, tematicky ucelený soubor, který je svázán s konkrétním místem. Rozdělením tohoto souboru by výrazně poklesla jeho vypovídající hodnota.
30 fotek, 22.1.2015, 78 zobrazení, 29 komentářů | klasická-fotografie, příroda, události
A když jsem jela autem ze servisu, nedalo mi to a musela jsem si udělat radost.
87 fotek, minulou neděli, 74 zobrazení, přidat komentář | kultura, lidé, události, umělecké, zábava
Sebranice u Litomyšle - oficiální foto kanál obce Sebranice.

Autor fotografií: © Michal Čermák
Více informací najdete na: www.sebranice.cz
89 fotek, ve středu, 113 zobrazení, 4 komentáře | koníčky, sport, události, zábava
Středeční odskočení si na znovuotevřenou trat na Rádle :-) ;-).