Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.reklama

 • 33 fotek, dnes, 37 zobrazení, přidat komentář | kultura, umělecké, moje fotozprávy
  Sál ICAVI, budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
 • 23 fotek, minulou středu, 60 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
  Zahrádkáři bilancovali

  Členové českého svazu zahrádkářů Základní organizace v Boskovicích se sešli ve středu 25. února 2015 v místní Sokolovně, aby zhodnotili uplynulý rok. V kulturním programu před zahájením schůze vystoupila skupina Pružiny pod vedením Martina Krajíčka z Boskovic.
  Výroční schůzi řídil předseda základní organizace Ladislav Nezval.
  Tajemnice Věra Bártová přednesla zprávu o činnosti za rok 2014. Uvedla, že bylo uskutečněno dvanáct schůzí výboru. Základní organizace má 365 členů. Bylo přijato 25 nových členů, z toho tři děti do deseti let. V lednu a únoru 2014 proběhly čtyři přednášky. Cyklus zahájil Zdeněk Křehula s pěstováním vinné révy a uskutečnil též praktickou ukázku ve svém vinohradu. Zpracování úrody přednesla Ing. Anna Němcová ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity Brno. Jak na ochranu rostlin poradil Jan Zivčák z AgroBio Opava. Poslední přednáška proběhla v Zahradnictví Petra Lebiše na téma bylinky. Proběhlo šest zájezdů. Na jarní a podzimní Flóru Olomouc, do Šumperka, Velkých Losin a na Dlouhé stráně do přečerpávací elektrárny. Další zájezd byl do Loštic a Pivovaru Litovel, pak do Kroměříže, Morkovic, Poličky, Ležáků, Hlinska, na Veselý kopec. Všechny zájezdy připravili přátelé Burgr a Stříž.
  Základní organizace se zúčastnila Šesté regionální výstavy ovoce a okrasných dřevin v Arboretu Šmelcovna za podpory Místní akční skupiny Boskovicko Plus, kde její členové reprezentovali pěstitelské úspěchy.
  Výbor Základní organizace podpořil výtvarnou soutěž dětí MŠ, ZŠ, Praktické školy Štefánikova a Betany Moje oblíbená rostlina. Zúčastnilo se celkem 350 dětí, jež za snahu obdržely drobné dárky. Oceněno bylo 130 jednotlivců a 12 kolektivů. Nejzdařilejších 75 prací odešlo k vyhodnocení do Prahy. Na šestém celostátním místě skončila Amálie Klusáčková z Mateřské a Základní školy Štefánikova. Velké poděkování patří Zdeně Slámové, jež se o výtvarnou soutěž starala.
  Kroužek mladých zahrádkářů má 18 dětí a zájem o práci vzrůstá. Vedoucími jsou Ing. Kostelecky a Ing. Lukešová. Pomáhají Ing. Bělehrádková Ing. Kotrhonzová a Zdena Slámová. Po dvanácté se kroužek zúčastnil okresní soutěže znalostí s výbornými výsledky. Šlechtitelský ústav Lysice uspořádal pro děti exkurzi s degustací jablíček. V prosinci se děti učily zhotovovat adventní a vánoční dekorace. Na 11. ročníku celostátní soutěže Mladý pěstitel v mladší kategorii skončila třetí Martinka Lukešová a ve starších první Tomáš Novotný a druhá Jarmila Hutařová.
  Prodejna byla vloni otevřena od února do konce listopadu. O její provoz se vzorně starali Jiří Stříž, Eva Henková, Josef Komárek, Marie Jakubcová a Jana Plchová.
  Lisování ovoce bylo v minulém roce prováděno od 5. září do konce října. Vánoční moštování proběhlo 19. prosince. O provoz moštárny se stará přítel Burgr.
  Od dubna do října se zahrádkářská poradna uskutečnila celkem sedmkrát. Letos budou porady probíhat každou druhou středu v měsíci od dubna v čase 14.30 – 16 hodin v klubovně ČSZ. Lektorem je Ing. Kostelecký.
  V katastru Boskovic je sedm zahrádkářských osad, koordinaci provádí Otto Zouhar. Spolupráce s Městem je dobrá, Jiří Stříž pracuje v komisi pro výstavbu, územní plánování a regionální rozvoj při Radě města.
  Ekonomickou stránku ČSZ Boskovice vedla Zdena Slámová, která na schůzi přednesla zprávu o hospodaření.
  Zprávu revizní komise přednesl její předseda Ing. Josef Plch. Vyznamenání za obětavou práci pro ČSZ obdrželi Zdena Slámová, Stanislav Jílek, Marie Jakubcová, Vlasta Šafářová, Bedřiška Pokorná.
  Starostka Boskovic Bc. Hana Nedomová: „Děkuji za práci, kterou děláte pro občany města, za činnost s mládeží.“ Poté popřála všem do dalšího roku hodně sil.
  Přítelkyně Ing. Kotková promluvila o důsledcích nového Občanského zákoníku. Informovala o nové Republikové radě a předsedovi ČZS Stanislavu Kozlíkovi, jenž je z moravského Hodonína a především vystupuje proti likvidaci zahrádkářských osad developery, kteří si penězi kupují stavební úřady. Zahrádkaření je dle něj veřejně prospěšná činnost a je třeba ji tak ve společnosti brát.
  Josef Janků z Arboreta Šmelcovna: „Děkuji za účast u nás na výstavě, letos určitě zorganizujeme další. Pěstitelství je krásné poslání, buďme za něj rádi.“
  Závěrem tajemnice Věra Bártová připomenula zájezd na jarní Flóru v pátek 24. dubna 2015, přihlášky se přijímají ve středu 4. března od 14ti do 16ti hodin v kanceláři ZO Boskovice.
  Poté se již rozproudila veselá zábava s občerstvením, byla vylosována tombola, posezení zpříjemnila kapela Jaroslava Molta.

  Více: www.zahradkari.cz/zo/boskovice

  Snímky: Jitka Melicharová, Antonín Odehnal
 • 60 fotek, minulou sobotu, 102 zobrazení, přidat komentář | děti, sport, události, zábava, moje fotozprávy
  Klub sportovního plavání Kladno a Klub plaveckých sportů Rakovník na závodech České Budějovice 2015 v plavání
  http://kspkladno.webnode.cz/, http://kpsra.webnode.cz/, http://dalkove-plavani.webnode.cz/
 • 69 fotek, minulou sobotu, 76 zobrazení, přidat komentář | sport, moje fotozprávy
  V sobotu 28.2. od 10:30 proběhlo na hřišti FK Dlouhá Lhota přátelské fotbalové utkání mezi FK Dlouhá Lhota a Sokol Kněžmost, s konečným výsledkem 4:1.
 • 33 fotek, minulou sobotu, 106 zobrazení, 3 komentáře | krajina, příroda, moje fotozprávy
  Cestou, necestou, proti proudu Mumlavy k vodopádu
 • 42 fotek, minulý čtvrtek, 68 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
  Boskovický poklad – beseda druhá. Doklady dávných osídlení Malé Hané vzdělávají i vzrušují

  Další doprovodnou akcí k výstavě Boskovický poklad v Muzeu Boskovicka byla beseda o archeologických nálezech v oblasti Malé Hané. Tento úrodný pás se táhne v poměrně úzkém pruhu od Boskovic na sever až za Jevíčko.
  Ve čtvrtek 26. února 2015 pozvala archeoložka místního muzea Zuzana Jarůšková do Boskovic významného odborníka PhDr. Davida Vícha, člena České archeologické společnosti z regionálního muzea Vysoké Mýto. Archeolog, popularizátor a odborný publicista přednesl mnohé zkušenosti a poznatky ze svého rozsáhlého výzkumu. Vše doprovodil názornou fotografickou prezentací nálezů. Dozvěděli jsme se mnohé zajímavé o použití detektorů kovů a jak se v případě jakéhokoliv nálezu předmětu nebo depotu z dávných dob zachovat, co je třeba ke správnému zdokumentování a zmapování místa.
  „Detektory sehrávají při poznání dnes dost zásadní roli,“ spustil po krátkém oficiálním zahájení PhDr. David Vích. Poté uvedl do situace v Malé Hané. Je to úrodná oblast s osídlením ostře ohraničená na západě i východě zvedajícími se kopci. V dávných dobách byla vhodná pro stavbu hradišť, dobývání dřeva, rud atd. O poznání se nejvíce zasloužili „amatéři“. Ing. Arch. Jaroslav Mackerle (1913 – 1964) z Jevíčka, řídicí učitel Alois Ferulík z Knínic a PhDr. Antonín Štrof, CSc.
  Starší doba kamenná (paleolit) – malé osídlení, ojedinělé nálezy kamenných nástrojů.
  Mladší doba kamenná (neolit) – polovina šestého tisíciletí před Kristem – zemědělství, chov zvířat, pokrok přichází z jihovýchodu kolem Středozemního moře. Výroba keramiky z pálené hlíny, lze ji poměrně dobře datovat. Objevují se první domy z kůlů a hlíny, lze je rekonstruovat z půdorysů v začištěné krajině s odstraněnou ornicí. Jejich šířka byla cca 5,5 metru, délky různé až 90 metrů. Nástroje broušené – sekery, dláta na opracování dřeva, první zbraně.
  Přelom 4. a 3. tisíciletí před Kristem, pozdní doba kamenná (eneolit) – používání mědi (sekery), objev vozu, zvířecí potah, opevněná hradiště. Kultura malované keramiky, kultura zvoncovitých pohárů, kvalitní luky a kamenné hroty šípů. Významné archeologické výzkumy z doby stavby Hitlerovy dálnice – objevena pohřebiště, nyní povrchové sběry.
  Konec třetího tisíciletí před Kristem – začala starší doba bronzová, zatím málo nálezů. Několik nevykradených hrobů v Knínicích, jehlice s kolečkovitou hlavicí z Jevíčka.
  Malá Haná a Východní Čechy zažívají rozkvět příchodem nového obyvatelstva v mladší době bronzové. Žárové pohřby, urny, popelnicová pole v malé hloubce – zničená orbou. Hradiště – málo prozkoumaná. Ukládání depotů, snad kvůli válkám a metalurgii spojené s dobýváním rud. Významný nález z druhé světové války u Jevíčka – bronzový meč.
  Starší doba železná, 750 – 450 let před Kristem – při stavbě dráhy v Jevíčku objeveny dva komorové hroby s nádobami, železnými předměty. Železo nahrazuje bronz především u zbraní.
  Keltové, polovina 5. století před Kristem – Staré hradisko u Protivanova, oděvní spony, od 2. století před Kristem vznikají sídliště městského typu - oppida. Kvalitní řemesla, ražba mincí, hrnčířský kruh.
  Příchod Germánů, poslední desetiletí před Kristem až páté století n.l. – sídliště Skalice nad Svitavou, něco málo z Boskovicka, pohřebiště u Jevíčka (objev štítové puklice), kontakty s Římskou říší, římské mince.
  Stěhování národů, hrob v Knínicích odkrytý za velké války, v něm náušnice, bronzová přezka z Knínic, z tohoto období pochází prezentovaná římská mince – páté století.
  Středověk, 5. a 6. století, příchod Slovanů – jednoduchá zahloubená obydlí s ohništěm v rohu, nevzhledná keramika, hradiště v Maříně.
  „V roce 2010 jsem objevil na okrese Prostějov hradiště z pozdní doby bronzové,“ pokračoval PhDr. David Vích, „na kopci s rozlohou cca 2,5 ha. Provedli jsme detektorový průzkum, bronz situován především v západní části, nalezen depot.“
  Úvozové cesty v terénu obsahují především vybavení jezdce a koní (ostruhy, podkovy, hroty šípů), předměty osobní (ocílky, nože, přezky), militária (meče, šípy, damaskové čepele).
  PhDr. David Vích zakončil přednášku povídáním o nálezech z doby zcela nedávné, jednalo se o munici z druhé světové války.
  Na závěr uvedl: „Detektor mějte jako nástroj poznání minulosti a ne pro výdělek na Aukru. Pokud něco najdete, dejte nám vědět nebo třeba zde přítomné kolegyni Mgr. Zuzaně Jarůškové.“
  Dotazy z publika byly poté směřovány především na nejsevernější římské nálezy a na současnou legislativu.
  Mgr. Zuzana Jarůšková úplně na konec pozvala všechny na neméně zajímavou třetí přednášku k Boskovickému pokladu 5. března 2015 v 17 hodin.

  Více: http://www.muzeum-myto.cz/
  http://muzeum.boskovice.cz
 • 22 fotek, minulou sobotu, 60 zobrazení, 1 komentář | kultura, umělecké, moje fotozprávy
  Výstavní síň Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnský palác, Valdštejnské náměstí 1, Praha 1 - Malá Strana
  Exponáty jsou dílem osob s kombinovaným a mentálním postižením z Domova PETRA Mačkov (Blatná), které pacienti vyrábějí v rámci terapie.
 • 24 fotek, minulou sobotu, 51 zobrazení, přidat komentář | klasická-fotografie, moje fotozprávy
  Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6
  Výsledky Mezinárodní soutěže digitální fotografie
 • 13 fotek, minulou sobotu, 73 zobrazení, 2 komentáře | moje fotozprávy
  Národní kolo soutěže v přípravě domácí kávy. Vítěz pojede reprezentovat do Seattlu. Kdo to bude, zatím nevím, soutěž ještě probíhá.
 • 10 fotek, minulý pátek, 196 zobrazení, 12 komentářů | cestování, příroda, události, zvířata, moje fotozprávy
  V ZOO Brno se pravidelně daří odchovávat lední medvědy. Již se pracuje na nové generaci.
 • 18 fotek, minulý pátek, 42 zobrazení, přidat komentář | kultura, umělecké, moje fotozprávy
  Slovenský dom, Soukenická 3, Praha 1
 • 31 fotek, minulý pátek, 120 zobrazení, přidat komentář | kultura, umělecké, moje fotozprávy
  A galerie, Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3
  Autoři: Vladimír Jurášek a Ivo Pospíšil
 • 22 fotek, minulý pátek, 47 zobrazení, přidat komentář | kultura, umělecké, moje fotozprávy
  Atrium na Žižkově, Čajkovského 12, Praha 3