Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

Kategorie architektura
reklama

38 fotek, 25.1.2015, 95 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, kultura, města
Vzácná a unikátní památka UNESCO - katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory - je konventním chrámem bývalého nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách (zal. 1142). Spolu se sedleckou Kostnicí tvoří tento chrám komplex nejstarší části Kutné Hory.
Katedrála byla vystavěna neznámým tzv. Mistrem sedleckého chrámu v letech 1290 až 1320 a kombinuje severofrancouzskou gotickou katedrální architekturu s německými prvky. Jedná se o styl, který zvýrazňuje výšku a subtilnost stavby, čemuž odpovídá také jedinečný skrytý opěrný systém.
Stavba tohoto chrámu začala po roce 1282 za opata Heidenreicha, kdy došlo k ekonomickému růstu cisterciáckého kláštera, jež vyplýval především z rozvoje dolování stříbra na pozemcích kláštera, a kdy v bezprostředním sousedství kláštera bleskově vyrostlo středověké velkoměsto Kutná Hora.

Sedlecký chrám se stal první stavbou katedrálního typu a zároveň největší sakrální stavbou na území Čech a Moravy. Mohutná kamenná stavba raně gotického slohu ve tvaru latinského kříže,jejíž původní podoba se nedochovala, neboť v roce 1421 byl zdejší cisterciácký klášter i chrám vypleněn a vypálen husitským vojskem.
V troskách zůstal chrám 279 let. I přes svůj žalostný stav však působila stavba natolik monumentálně, že získala v roce 1681 označení SPLENDISSIMA BASILICA - nejskvostnější bazilika.

Teprve opat, Jindřich Snopek, se rozhodl pro jeho obnovu. Po zaklenutí stropu převzal v roce 1703 řízení stavby Giovanni Santini Aichl. Po zkušenostech v Praze byla 26-letému umělci svěřena přestavba ve své době největšího kostela v Českých zemích.
Santini využil rozměrného čelního okna, před které vestavěl subtilní vstup, doplněný sochami. Zajímavostí zůstává, že na této stavbě je doložena i účast mistrova mladšího bratra, kameníka, Františka Jakuba Santiniho. Dokončená stavba kostela byla znovu vysvěcena roku 1708.

Za necelých osmdesát let po obnově, v období panování císaře Josefa II., byl v roce 1784 sedlecký klášter zrušen a jeho majetek vydražen. Z chrámu se stalo skladiště mouky a v budovách kláštera byla v roce 1812 zřízena tabáková továrna!!!
Chrám byl vrácen k církevnímu užívání v roce 1806.
Od roku 2009 je katedrála po rekonstrukci započaté v roce 2001, znovu zpřístupněna veřejnosti. Na seznamu UNESCO je katedrála zapsána od roku 1995.
Chrámová pokladnice ukrývá jeden z nevzácnějších klenotů střední Evropy – originál sedlecké monstrance.
…ukryta před husity, ve středověku zazděna do zdi chrámu, poté náhodně objevena, chráněna v toku času kutnohorskými trezory, umístěna mezi exponáty národní galerie a v roce 2011 konečně navrácena katedrále…
Podle posledních poznatků se jedná o nejstarší dochovanou gotickou monstranci na světě - vyrobenou před rokem 1400 v parléřovském stylu.
55 fotek, 8.7.2013, 78 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, příroda
Obnovený Obří sud Javorník a jeho pěkné okolí, dále o skále Medvědice v Hodkovicích
více opět na http://www.hormandl.estranky.cz/clanky/blog-o-toulkach-a-vyletech/obri-sudy-v-cechach.html
23 fotek, 12.10.2014, 83 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Obří sud nad lázněma Libverda, prohlídka celého vnitřku
Více opět na http://www.hormandl.estranky.cz/clanky/blog-o-toulkach-a-vyletech/obri-sudy-v-cechach.html
8 fotek, včera, 64 zobrazení, přidat komentář | architektura, širokoúhlé
Časosběr několika panoram Nelahozeveského zámku během 30min.
92 fotek, zima 2014/2015, 64 zobrazení, přidat komentář | architektura
Fotogalerie z nového Komenského mostu v Jaroměři.
28 fotek, prosinec 2014 až únor 2015, 28 zobrazení, přidat komentář | architektura
Několik fotek ze stavby Komenského mostu v Jaroměři v období 20. 12. 2014 až 5. 2. 2015.
16 fotek, včera, 36 zobrazení, 1 komentář | architektura, dokumenty, kultura, umělecké
Galerie ÚMČ Prahy 5, Štefánikova 13-15, Praha 5
11 fotek, včera, 46 zobrazení, přidat komentář | architektura, města
Sluneční náměstí, Praha 5 - Stodůlky
33 fotek, v úterý, 37 zobrazení, 36 komentářů | architektura, krajina, města, ostatní
Současná podoba Libeňského ostrova je z 20. let 20. století, z doby regulace Vltavy. Došlo tehdy ke spojení jižní části ostrova s Karlínem a Libní. V severní části byl vytvořen úzký poloostrov- kosa, který byl uměle spojen s bývalým menším ostrovem Maniny. Mezi touto kosou a ostrovem je slepé rameno Vltavy. Přes Libeňský ostrov vede Libeňský most.
Na ostrově je různorodá zástavba, někde až kontrastní. Na východní části ostorva vyrůstají nové obytné domy, v těsném sousedství stojí malá zahrádkářská kolonie. Nedaleko jsou nízké domky autobazarů a skladiišť.Je to střet dvou světů.
81 fotek, v úterý, 107 zobrazení, 44 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, kultura, města
Závěrečná část seriálu o kostelech v Ústí nad Labem je o kostele Nanebevzetí Panny Marie, který je známý také jako "Šikmý kostel". Je to římskokatolický arciděkanský kostel, který se nachází v centru města pod Mírovým náměstím. Byl postaven kolem roku 1318 německými kolonisty. Po zničení husity obnovován v letech 1450-1530, dnešní podoba pochází z konce 19.století, kdy byl přestavěn v novogotickém stylu. Při bombardování města v roce 1945 byl vážně poškozen a od té doby má výrazně vychýlenou průčelní věž. Je to prý čtvrtá nejšikmější věž na světě. Nyní se ukázalo, že věž je od osy vychýlena o tři centimetry více, něž se dosud uvádělo. Přístroje nově naměřily 200,9 cm. Za pomoci nejmodernější techniky to naměřil ústecký architekt Zdeněk Havlík. V kostel se nachází zvon Zuzana, který je s dolním průměrem165 cm největším zvonem okresu Ústí nad Labem.
89 fotek, 17.6.2014, 75 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina, kultura, příroda
Nejkrásnější ostrov Boromejských ostrovů i v překladu znamená „krásný ostrov“. Usídlil se zde hrabě Carlo III. Boromejský, který tehdejší pustinu přeměnil na fascinující a upravenou zahradu. Údajně tuto zahradu vytvořil pro svou manželku Isabelu. Zahrada je terasovitá, celkem má teras 10. Vystupuje do výšky 32 metrů. Z každé terasy je tak překrásný výhled na jezero a okolní města. Zahrada zabírá prakticky celou plochu ostrova. Součástí je ostrovní palác budovaný nejlepšími architekty, který obsahuje hodnotná umělecká díla, jako jsou vlámské tapiserie a sochyod Canovy. Uprostřed zahrady stojí také divadlo. Nejkrásnější období pro návštěvu je jaro a léto, kdy celý ostrov kvete a voní. Zahrada je totiž osázena množstvím nejrůznějších dřevin a květin, které vytváření úžasnou atmosféru.
33 fotek, 17.6.2014, 98 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, kultura
Ten nejmenší z přístupných Boromejských ostrovů– Isola Pescatori- stále trvale obýván. Díky tomu je také naprosto odlišný od Isola Madre a Isola Bella. Kdysi to bylo oblíbené útočiště spisovatele Ernesta Hemingwaye. Hlavním zdrojem obživy místních je rybolov. Městečko, nebo vesnice, je lemována úzkými kamennými uličkami. Domy jsou stavěny s ohledem na možné povodně, které ostrov čas od času postihují. Za návštěvu stojí kostel na náměstí, jehož vznik je datován do 11. století.
88 fotek, 17.6.2014, 107 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina, kultura, příroda
Matčin ostrov nebo-li Isola Madre je nevětší z Boromejského souostroví. Pyšní se jednou z nejcennějších zahrad v Itálii. Přitom to původně byl pouze citrusový a ovocný sad. Botanická zahrada v anglickém stylu byla dokončena na začátku 19. století. Ostrovu dominuje vila ve stylu manýrismu. Prohlédnout si ho můžete dokonce bez průvodce. Uvnitř zámku si můžete prohlédnout interiér, který vám nastíní tehdejší způsob života. Nachází se tu mj. sbírka panenek hraběnky Boromejské a novoklasicistní loutkové divadlo od návrháře La Scaly spolu s celým souborem ďábelských marionet. V zahradě a parku se můžete procházet do omrzení. Roste tu mnoho květin, o které je luxusně pečováno. Vysazeno je také spousta dřevin, například cypřiše. Potkat tu můžete volně žijící papoušky, bažanty nebo pávy.
14 fotek, 28.8.2011, 112 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Saský poštovní milník
Evangelický kostel sv. Petra a Pavla
Hrázděný dům s pekárnou „Bäckerei Niedermühle“
Pomalovaný dům Fischer Art Haus
Sebnitzský viadukt
Věž Grenzbaude