Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

Architektura

Nová navštěvovaná Právě přidaná


reklama

30 fotek, minulý čtvrtek, 3 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Čihadla je vesnice v okrese Nymburk, je součástí obce Stará Lysá. Nachází se asi 2,6 km na severozápad od Staré Lysé. Na návrší nad vesnicí se nachází barokní zámeček Bon Repos, který byl založený hrabětem Framtiškem Antonínem Šporkem někdy po roce 1718.

Bon Repos je lovecký zámeček, založený hrabětem Františkem Antonínem Šporkem v roce 1718. Nachází se u obce Čihadla v katastrálním území Stará Lysá.
81 fotek, minulý týden, 29 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, rodina-přátelé
vinný sklípek Mutěnice - Dolní Poddvorov - Dolní Bojanovice - vinné sklepy v Prušánkách - Valtice a výstava Křižáci - Laa an der Thaya - Kyjov - Byčí skála
15 fotek, minulý pátek, 3 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina, města
15 fotek, včera, 7 zobrazení, 2 komentáře | architektura
V kostele na zámku Zelená Hora u Nepomuka byl v neděli 25.6.2017 slavnostně odhalen zrcadlový oltář z nerezivějící oceli od autora Václava Česáka. Slavnosti a mše byl přítomen biskup Mons. František Radkovský, páter Jiří Špiřík, páter Slávek Holý, senátor V.Chaloupka, zástupce kraje, obce Klášter a města Nepomuk. Oltář je možné shlédnout začátkem července při prohlídce zámku Zelená Hora .
59 fotek, červen 2013 až červen 2017, 10 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, města
Zabkowice Ślaskie - Město Ząbkowice Śląskie leží nějakých šedesát kilometrů od českých hranic v dolnoslezském kraji, který byl po dlouhá staletí součástí českého království, ale poté, co jej s Friedrichem II. Velikým proválčila Marie Terezie, stal se součástí pruského království a německé říše a po roce 1945 byl na základě Jaltské dohody přisouzen Polsku, aby mu vynahradil krvavé ztráty, které si na jeho účet ukrojil z jeho východních území tehdejší Sovětský svaz. A právě v tomto městě, až do onoho roku 1945 známém jako Frankenstein, se nachází dodnes vcelku ještě zachovalé ruiny kdysi mocného knížecího hradu.

Hrad - Vůbec první hrad na území Frankensteinu založil 1290 svídnický kníže Bolko I. Svídnicko-Žebický jako hraniční tvrz. Stavební materiál na místy až tři metry silné zdivo bylo získáváno z blízkých kamenolomů, mimo jiné ze Stolce a Kobylí Głowy. V roce 1335 ho několikrát bez valného úspěchu obléhala česká vojska, nicméně už o rok později ho Bolko II. Malý postoupil spolu s městem a okolními majetky do zástavy českému králi Janu Lucemburskému. A protože jeho syn Mikołaj je nedokázal vykoupit, přešly v roce 1351 trvale do držení Karla IV. a jeho synů. Během husitských válek se město Frankenstein stalo terčem kališnických útoků a v březnu 1428 dokonce lehlo popelem. Hrad však útoku odolal a v dalších letech několikrát změnil majitele. V druhé polovině 15. století přešel do držení pánů z Poděbrad, ale už v roce 1467 musel čelit útoku vratislavských povstalců. Česká posádka hradu tehdy čítala stovku mužů a srdnatě odolávala obléhání, přičemž na dobytí hradu nestačilo ani polní dělostřelectvo. Teprve když se k hradbám podařilo s vypětím sil za pomoci čtyřiadvaceti koní dovléct osmdesáticentový „velký kanón“, pevnost padla. Velitelem nově ustavené posádky frankensteinského hradu se stal Ulrich Hans von Hasenburg, nicméně český král Jiří z Poděbrad nemínil nechat hrad v rukou nepřítele a vyslal svého syna Viktorína, aby vratislavské z hradu a města opět co nejrychleji „vyprovodil“. Poděbradský junior v čele čtyř tisíc žoldnéřů a za podpory ze Saska a Braniborska ještě 15. července dobyl Frankenstein nazpět, a to včetně „velkého kanónu“ v ceně jednoho tisíce dukátů, který byl s velkou slávou převezen do Prahy. Boje však neutichly a ještě v roce 1468 byl hrad Vratislavany znovu těžce poničen. Teprve za Karla I. Poděbradského (zvaného také Karel Minsterberský) došlo k postupné obnově a přestavbě původně středověké pevnosti na novodobý renesanční zámek. Autorem projektu byl pražský rodák Benedikt Rejt (Ried), jinak tehdy dvorní architekt krále Kazimíra Jagellonského. Pod jeho vedením byla valná část původního hradu rozebrána a na jeho místě zahájena v roce 1516 stavba čtyřkřídlé moderně opevněné rezidence s dvěma mohutnými baštami a velkým čtvercovým nádvořím. Vzorem pro nový zámek se přitom údajně stal zámek uherských králů v Ofenu. V souvislosti s dalšími politickými a mocenskými akvizicemi včetně získání olešnického knížectví Poděbradští zřejmě nestihli dokončit přestavbu frankensteinského zámku v plném rozsahu a kvůli nákladně výstavbě nové rezidence v Olešnici byly stavební práce ve Frankensteinu urychleně dokončeny v roce 1532. Až do konce 16. století se nový zámek těšil poměrné klidné existenci. Horší časy nastaly během třicetileté války, kdy se ho střídavě zmocňovala švédská a císařská vojska, aniž by se jakkoliv starala o jeho údržbu. Ani po válce se však zámek nedočkal významnější obnovy, ještě v roce byl 1728 opuštěn a v roce 1784 dokonal dílo jeho zkázy požár. Po pádu komunistického režimu se začalo pracoval na projektu revitalizace zámku, na kterou bylo zatím uvolněno 400 tisíc zlotých (cca 2,8 miliónu korun). Většina zatím šla na zpracování archeologických, architektonických a konzervátorských prací a zabezpečení vstupní brány a podzemních sklepení. V podstatě jde zatím o práce, které mají objekt nějakým způsobem stabilizovat a zabránit dalšímu chátrání. Nyní je přístupna v návštěvních hodinách, je dostavěna jižní bašta a opravena vstupní věž s branou. Jsou viditelné necitelné dostavby zabraňující volnému vstupu do zřícenivy.

S někdejším městem Frankenstein je mimochodem úzce spojena legenda o někdejším doktoru téhož jména, který během bádání o lidské nesmrtelnosti stvořil umělé monstrum. Příběh dostal zásluhou anglické literátky Mary Shelleyové nejprve literární podobu a později ho snad ještě víc proslavilo filmové zpracování z 30. let minulého století.

Radnice - Aktuální ząbkowická radnice je šestá budova, která byla postavena na stejném místě od založení města. První radnice v Zabkowicích existovala již na počátku čtrnáctého století. Jednalo se o zděný objekt s věží, který sloužil i jako vězení. Objekt byl vypálen během husitské invaze v roce 1428. Druhá radnice, byla brzy zničena během bojů pod vedením krále Jiřího z Poděbrad se slezskými městy. Třetí stavba radnice 1532 vyhořela. Čtvrtá byla přestavba 1532 – 1533. Radnice měla dvě věže, vyšší sloužila jako zvonice. 1593 na ní byly nainstalovány sluneční hodiny. Nižší věž sloužila jako městské vězení. Během 30ti leté války roku 1632 byla budova vypálena. Výstavba páté radnice byla dokončena v roce 1661. Věž byla zvýšena na 72m. Další rekonstrukce proběhla v 1718, 1799 a v letech 1827 – 1828. Současná stavba pochází z let 1862 – 1864. Budova byla postavena po velkém požáru, který 24. května 1858 zničil většinu města. Po požáru se část věže zhroutila a poté zbytek byl vyhozen do vzduchu.

Šikmá věž (polsky Krzywa wieża) - Nachází se v centru města v blízkosti náměstí (rynku). Věž je vysoká 34 m a od svého středu se v horní části vychyluje o 2,14 m. Věž byla vybudována ve středověku, nejspíše na počátku 15. století (do dnešních dní se nedochovaly žádné informace o jejím původu). Kromě toho, že není přesně známo její stáří není ani znám účel, za jakým byla věž zbudována. Existuje několik možností; že se jednalo o součást zoubkovického hradu - tuto možnost potvrzuje fakt, že zdivo spodní části věže je zbudováno z kamene, nikoliv z cihel. V spodní části (do 10 m výšky) dosahuje tloušťka zdí navíc až čtyř metrů. Kromě této existují i další teorie, např. že se jednalo o původně věž středověkého opevnění (předtím, než došlo k posunu hradeb dál od náměstí), či jen a pouze o městskou zvonici. Od svého vzniku až do druhé světové války plnila věž právě úlohu zvonice. Po osvobození a připojení původního města Frankenstein k Polsku zůstal objekt dlouhou dobu opuštěný. První rekonstrukce věže byla provedena v 60. letech a další o několik dekád později (dokončena v roce 2007). K naklonění věže došlo nejspíše v roce 1598 v souvislosti buď s geologickými pohyby, či podmáčeným podložím. V průběhu let se naklonění věže neustále zvětšuje. Jen mezi lety 1977 a 2007 narostlo o 15 cm. Do požáru, který město postihl v roce 1858 byl vršek věže opatřen kovovou kopulí. Dnes se na něm nachází cimbuří a vyhlídková plošina pro turisty.
15 fotek, minulý čtvrtek, 6 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování
Předměřice nad Jizerou je obec ve Středočeském kraji, okres Mladá Boleslav. Rozkládá se 20 km jihozápadně od Mladé Boleslavi a 30 km severovýchodně od Prahy. Leží na levém břehu řeky Jizery.
30 fotek, 17.6.2017, 12 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina, města
10 fotek, září 2015 až červen 2017, 16 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Sluzejow - zámek byl postaven kolem roku 1600 v renesančním slohu. Zámek obdelníkového půdorysu o dvou podlažích sestával z obytného křídla a čtyřstranné věže stojící v ose křídla vyčnívající z jeho čela k východu. V osmnáctém století byla budova přestavěna a obnovena v roce 1801. V částech zámku jsou byty, zbytek je neobydlen.
129 fotek, letos v červnu, 19 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, krajina, příroda, zvířata
pěšky i po vodě, po souostroví v Atlantském oceánu
18 fotek, včera, 59 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Stolec - zdejší hrad, vystavěný z kamene ve 13. nebo na přelomu 13. a 14. stol. byl obklopen příkopem. První zmínka o něm je z roku 1316. Za husitských válek, někdy kolem roku 1430 byl pobořen a částečně rozebrán tak, že z něj zůstala jen jedna věž. Do jeho zřícenin byl v pol. 16. stol. vestavěn opevněný dvorec. Ten byl po několika poškozeních v roce 1729 opět rozebrán. Zachována byla jen věž. Materiál posloužil k výstavbě nové palácové budovy. Tento nový palác byl však roku 1772 opět rozebrán, neboť došlo k sesuvu půdy pod ním. Po té, co se podařilo stabilizovat podloží, byl postaven nový palác. Jeho současná podoba je výsledkem přestavby ze 70. let 19. století. Dochována je pouze jeho čelní část, je silně v dezolátním stavu, již jde zahynulo několik lidí. Zámek je obklopen značnou vrstvou odpadků, kde v jejich těsné blízkosti si místní zřídili zahrádky. V roce 2014 se pár místních dětí prokopalo do neznámeho podzemí zámku, to poté zatarasil zával a tak zámek stále střeží svá tajemství.
9 fotek, 28.5.2017, 42 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty, koníčky, kultura
Datum betonáže 29.07.1938, odolnost normální.
Počasí: +29°C, slunečno, slabý vánek.
I na Facebooku.
https://www.facebook.com/groups/T.O.Rosomak/
https://www.facebook.com/groups/bunkry.v.cr/
4 fotky, včera, 18 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Stoszowice (Peterwitz) - Zámek byl postaven v 15. století na místě hradu pravděpodobně z roku 1225 o jehož vzniku a podobě nejsou informace. Na zámku zatím neproběhl archeologický průzkum. V roce 1600 rozšířen a přestavěn v renesančním slohu. Dále přestavěn a rozšířen v 18. a 19. století. V letech 1820 - 1945 v držení rodu Strachwitz. Původně obklopen opevněním, jehož pozůstatky jsou zachovány v okolí zámku dodnes. Rekonstrukce proběhla v roce 1964-1966. Zámek je v soukromém vlastnictví a jeho areál je nepřístupný.
3 fotky, včera, 5 zobrazení, přidat komentář | architektura, dokumenty
Slávka Budínová zde bydlela
45 fotek, včera, 19 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Rudnica - Zřícenina zámku postaveného v roce 1626 v renesančním slohu v jihovýchodním rohu s válcovou věží, později upravenou novogoticky. Rozšířen dvakrát - poprvé v roce 1686 v barokním slohu, pak v 1715 - 1718 (datum výstavby jižního křídla). Obnoven a upraven v klasicisním slohu v 19. století. Zničen na konci 2. světové války. Zámek má konzervové obvodové stěny a válcovou věž, jeho okolí ovšem pustne.
50 fotek, minulou sobotu, 11 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina, města
Broumov leží v severovýchodních Čechách, v severovýchodní části okresu Náchod, u státní hranice s Polskem.
422 fotek, 2.4.2017, 8 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, města, ostatní
CHESTER, Chester Cathedral, Grosvenor Museum, LIVERPOOL, Wirral Transport Museum, Merseyside Maritime Museum, Museum of Liverpool, Metropolitní katedrála, Walker Art Gallery, Liverpoolská katedrála
48 fotek, minulý čtvrtek, 10 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování
Benátky nad Jizerou jsou město v okresu Mladá Boleslav. Dominantou města je zámek, v jehož areálu se nachází mimo jiné i muzeum hraček. Na zámku žil například slavný dánský hvězdář Tycho Brahe.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.