Kategorie

Architektura

Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

wenda-wolf
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • září 2007 až červenec 2019
 • 2 zobrazení
 • 0
 • 00
wenda-wolf
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2007 až červenec 2019
 • 2 zobrazení
 • 0
 • 00
wenda-wolf
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2007 až červenec 2019
 • 3 zobrazení
 • 0
 • 00
lotusesprit
Toužim -Janův hrad - Na místě hradu stálo starší proboštství milevského kláštera zmíněné poprvé v roce 1354, které roku 1394 přepadl a vyloupil Boreš mladší z Rýzmburka spolu s bratry Bohuslavem a Buškem ze Švamberka. Zajali toužimského probošta, kterého odvedli na hrad Osek, kde ho drželi v zajetí. V roce 1420 se proboštství stalo útočištěm mnichů z husity dobytého kláštera v Milevsku. Ani zde však nezůstali v bezpečí, protože o devět let později se Toužimi zmocnil Jakoubek z Vřesovic, který již ovládal blízké Žlutice. Přestože formálně zůstávala Toužim majetkem milevského kláštera, předal ji roku 1436 (nebo 1437) císař Zikmund Lucemburský do lenní zástavy právě Jakoubkovi. Ten potom v místech proboštství nechal postavit hrad. Během válek krále Jiřího z Poděbrad s jednotou zelenohorskou hrad obléhali páni Plavna, ale posádka se pod velením Jana z Vřesovic ubránila. Jan potom v roce 1469 přijal obyvatele ze sousední zničené Útviny, kteří pod zdejším hradem založili opevněné město. Přes velký význam města ho Jindřich z Vřesovic prodal v roce 1490 Jindřichu IV. z Plavna. On a jeho syn, Jindřich V. z Plavna, se zasloužili o rozšíření městských práv a zrušení lenního závazku toužimského panství. Kromě toho postavili první části tzv. dolního zámku a starý hrad vybavili sklepním schodištěm s renesančním ostěním. V roce 1563 musel Jindřich z Plavna, syn Jindřicha V. z Plavna, toužimské panství přenechat Jindřichu Mikuláši Hasištejnskému z Lobkovic, aby vyrovnal vysoké dluhy. Lobkovicům panství zůstalo až do roku 1623, kdy je Kryštof Hasištejnský z Lobkovic prodal Juliu Jindřichovi Sasko-Lauenburskému, který v polovině sedmnáctého století provedl barokní úpravy: budovy hradu opatřil novými štíty a přestavěl také dolní zámek. V období 1689–1787 panství patřilo bádenským markrabatům, kteří zámecký komplex rozšířili pouze o dvě malé budovy. Po smrti Elišky Augusty Bádenské v roce 1787 panství připadlo královské komoře, od které ji koupili Schwarzenbergové, ale již v roce 1799 se vrátilo zpět do rukou komory. Od roku 1837 Toužim patřila rodu Beaufort-Spontinů, kteří o ni přišli až v roce 1945. Rodovým sídlem však byl ostrovský zámek a Toužim sloužila jen hospodářským účelům. Budovy hradu byly sníženy o patro a ztratily barokní štíty. Ve dvoře dolního zámku byl zřízen pivovar a samotný zámek upraven na byty. Po druhé světové válce zůstal starý hrad bez využití a dolní zámek sloužil jako dům osvěty. Do podoby areálu výrazně zasáhly necitlivé zásahy z poč. 19. stol. (zboření horního patra Horního zámku), postupně zanikla zahrada včetně letohrádku. V roce 1945 vyhořel pivovar. V 1. pol. 60. let zbořena větší část poplužního dvora, zahrada postupně zastavěna panelovým sídlištěm. Od 90. let zámek chátral. V roce 2015 převzal spolek Živý zámek Toužim předchozí občanské iniciativy a začal organizovat další aktivity k oživení a zpřístupnění zámku.
více  Zavřít popis alba 
 • červenec 2012 až srpen 2019
 • 16 zobrazení
 • 0
 • 00
lotusesprit
Dolní Bělá - Od počátku 13. století byla zdejší oblast ve vlastnictví Hroznatovců. Po smrti jednoho z nich, Sezemi z Krašovic, zdědil okolí Bělé jeho syn Racek, který v letech 1313–1315 nechal nad obcí postavit hrad, poprvé připomínaný k roku 1318. Po Rackovi se zde ještě vystřídali jeho syn Sezema a vnuk Václav, po němž jej roku 1415 získali Nevstup a Bavor ze Švamberka. Před roku 1434 jej odkoupili Burian a Jan z Gutštejna, kteří jej spravovali prostřednictvím purkrabí. Jejich vnuci podnikali v okolí loupeživé výpady, takže proti nim musel král Vladislav II. zakročit. Roku 1509 musel Jan z Gutštejna statek postoupit Albrechtovi z Kolovrat a na Libštejně (umírá 1510), po němž jej zdědili jeho nevlastní synové Jan a Bernard z Valdštejna, kteří jej vzápětí v roce 1511 prodali Václavovi z Roupova. Panství v té době ovšem bylo velmi zadlužené, takže se v roce 1514 vrátilo Janovi a Volfovi z Gutštejna a ti jej roku 1525 za 8300 kop míšeňských grošů prodali Janovi z Roupova. Z důvodu rostoucí zadluženosti panství byli Janovi vnuci přinuceni v roce 1555 panství za 13 000 kop míšeňských grošů prodat Šebestiánovi Markvartovi z Hrádku a na Nekmíři. Jeho syn Kryštof nechal roku 1584 hrad přestavět v duchu renesance a jeho syn Diviš se, coby protestant, v roce 1620 zúčastnil generálního sněmu, kde byl zvolen relátorem zemských desk. Za to v roce 1622 přišel o dvě třetiny majetku, přičemž statky Bělá, Podmokly a Nekmíř za 120 000 zlatých odkoupil Vilém z Vřesovic. Po smrti jeho syna Jana Vikarta v roce 1659 přešel statek na Jana Viléma Kyšperského z Vřesovic. V roce 1755 pak zadlužené panství zakoupil plaský klášter, který se o hrad nestaral a ten se tak měnil v ruiny. V roce 1785 došlo ke zrušení kláštera a od té doby sloužil hrad jako zdroj kamene lidem v obci.
více  Zavřít popis alba 
 • tento týden
 • 11 zobrazení
 • 0
 • 00
lotusesprit
Býkov - Bývalá klášterní ves Býkov byla v 16. století součástí kaceřovského panství, v pobělohorských konfiskacích byla navrácena klášteru. Roku 1702 opat Evžen Tyttl ves zrušil a následujícího roku zahájil stavbu rozsáhlého klášterního dvora dokončeného roku 1705. Další stavební úpravy provedli i následující opati Silvestr Hetzer (mléčnice z r. 1753), Fortunát Hartmann (přestavba zámečku r. 1756). Po zrušení řádu roku 1785 bylo plaské opatství i s celým panstvím ve správě Náboženského fondu, od něhož jej roku 1826 v dražbě koupil kníže Metternich-Winneburg. Jeho potomkům patřilo panství až do první pozemkové reformy ve 20. letech 20. století. Na Býkově, stejně jako na většině ostatních dvorů, hospodařili soukromí nájemci. Při druhé pozemkové reformě po druhé světové válce jej zakoupilo několik volyňských Čechů, kteří se vrátili do bývalé vlasti. Po roce 1948 jim byl dvůr zkonfiskován, po roce 1989 jej dědicové získali zpět. Zámecký statek Býkov je jedním z mála zachovaných velkých statků postavených v selském baroku. Současný vlastník objekt koupil ve zcela zchátralém stavu. Po 3 letech náročné rekonstrukce se však podařilo tuto stavbu zrenovovat a zachovat tak vzácnou historickou stavbu nejen jako kulturní památku. Byl zde zřízen hotel a restaurace.
více  Zavřít popis alba 
 • tento týden
 • 7 zobrazení
 • 0
 • 00
hajenas
více  Zavřít popis alba 
15 komentářů
 • 8.8.2019
 • 17 zobrazení
 • 5
 • 1515
wiki124
.. Šerlichem, Deštnou, Šedivinami a cíl v Dobřanech mít ..
.. počasí moc v Orlických nepřálo mi , ale nepršelo a tak téměř celé album v HDR jsem pojala .. :-)
více  Zavřít popis alba 
135 komentářů
 • 8.7.2019
 • 31 zobrazení
 • 9
 • 135135
spanecoproduction
Kompletní realizace produktového promo videa pro slovenský startup Reproo, který se zabývá vývojem, designem a výrobou prémiového chytrého nábytku ... 100% #MadeInSlovakia

www.SpanecoProduction.cz

#Spaneco#TvorbaVidea#ProduktoveVideo#3Danimace#Videoprodukce#Zilina#Slovensko#Reproo#One#Videomarketing
více  Zavřít popis alba 
 • léto
 • 5 zobrazení
 • 0
 • 00
zivly-kreklova
Fotografie pořízené v zimě konec ledna a začátek června :)
více  Zavřít popis alba 
 • leden až červen
 • 7 zobrazení
 • 0
 • 00
jirkacek1
Rozhledna Réna nad městem Ivančice je jednou z našich nejmenších vyhlídkových staveb.
více  Zavřít popis alba 
 • 22.7.2011
 • 10 zobrazení
 • 0
 • 00
krupamir
Nejvýznamnější poutní místo v Polsku - Čestochová ( paulinský klášter Jasná Hora).Význam tohoto místa přesahuje polské hranice a ročně tu příjde asi 5.milionů poutníků z mnoha zemí.Řada z nich podnikne svou pouť pěšky a některé trasy jsou i několik stovek km dlouhé.
V klášterní bazilice Nalezení svatého Kříže a Nanebevzetí Panny Marie se nachází slavná ikona Panny Marie Čenstochovské,které připisují věřící zázračné vlastnosti.Autorem ikony je podle tradice sv.Lukáš,který ji měl namalovat za života Panny Marie dle její skutečné podoby na desce stolu,který měla Svatá rodina ve svém domku v Nazaretu.Pravděpodobně se však jedná o byzanskou ikonu z raného středověku.
Po porážce Švédů v r.1655,kdy hrstka obránců porazila více než-li desetinásobnou švédskou přesilu byla Matka Boží Čestochovská ve Lvově jmenována královnou a ochránkyní Polska.
více  Zavřít popis alba 
7 komentářů
 • minulé úterý
 • 12 zobrazení
 • 4
 • 77
jirkacek1
Rozhledna Šance u obce Jakubčovice byla postavena roku 2005.
více  Zavřít popis alba 
 • 8.5.2013
 • 4 zobrazení
 • 0
 • 00
lubosh58
9 komentářů
 • minulou sobotu
 • 48 zobrazení
 • 8
 • 99
jaropet
Heráklion, také Irákleio je přístav a hlavní město řeckého ostrova Kréty. Nachází se na severním pobřeží ostrova a v roce 2011 zde žilo 173 450 obyvatel. Nejstarší dějiny města spadají do mínojské doby. Podle archeologických nálezů bylo sídlo založeno již před rokem 2000 př. n. l. a v dobách mínojské kultury fungovalo především jako přístav pro významné palácové město Knóssos. Okolo roku 1100 před naším letopočtem osídlují Krétu řecké kmeny a dávají městu nynější název. Po nájezdu Arabů se město proměnilo na nejvýznamnější tržiště s otroky v oblasti Středozemního moře a získalo jméno Kandak (v arabštině „příkop“, tedy podle hlubokého příkopu vybudovaného kolem celého města). Po příjezdu Benátčanů se název města opět změnil, a to na Candia a byla zde vystavěna pevnost, která původně měla chránit vstup do přístavu před Turky, a obrovský přístav. Obrovská pevnost Rocca al Mare dnes patří mezi důležité symboly hlavního města Heráklion. Heráklion získal zpátky svůj název ke konci turecké okupace kolem roku 1898.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Her%C3%A1klion
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 24.7.2019
 • 23 zobrazení
 • 1
 • 11
pamu
více  Zavřít popis alba 
 • letos v březnu
 • 65 zobrazení
 • 0
 • 00
jankoadamko
více  Zavřít popis alba 
 • minulé úterý
 • 4 zobrazení
 • 0
 • 00
wenda-wolf
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • říjen 2018 až červen 2019
 • 5 zobrazení
 • 0
 • 00
wenda-wolf
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • srpen 2007 až červen 2019
 • 3 zobrazení
 • 0
 • 00
wenda-wolf
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2007 až prosinec 2018
 • 2 zobrazení
 • 0
 • 00
wenda-wolf
Kategorie: architektura
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2007 až srpen 2018
 • 3 zobrazení
 • 0
 • 00
reklama