Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

Architektura

Nová navštěvovaná Právě přidaná


reklama

48 fotek, 18.3.2017, 5 zobrazení, přidat komentář | architektura, děti, krajina
Březnová výprava T.K. Káňata, kterou měla na starosti Lulu.
Počasí bohužel příliš nevyšlo, navíc byla hromada lidí nemocná, ale i tak jsme si to užili.
40 fotek, minulou sobotu, 79 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Kostelní Bříza - Raně barokní stavbu nechal postavit rytíř Jan Václav Turba v roce 1767, podle jiných informací však byl pouze přestavěn původní objekt, který zde stál již v 15. století. Tato tvrzení nebyla ale dosud spolehlivě potvrzena. Zámek sloužil vrchnosti a byl oblíbený pro své nádherné zelené okolí. Rozkládal se zcela ponořený do přírody a byl obklopený nádherným parkem. Ceněný byl hlavně pro svou skladbu dřevin a množství unikátních stromů. Patrně nejvzácnějším exemplářem parku byl starý Sekvojovec obrovský (Sequoia Gigantea), jenž patřil mezi několik málo exemplářů v Čechách a rostl v nejvyšší nadmořské výšce.Z novodobé historie se traduje, že v tzv. modrém pokoji byla v roce 1944 schůzka německé šlechty, na níž byl dohodnut atentát na Hitlera. Po odsunu německého obyvatelstva se stát snažil o dosídlení. V roce 1946 se však obec octla na území nově vzniklého Vojenského výcvikového prostoru Prameny. Obec však nebyla armádou zcela zničena, v letech 1947 až 1953 sloužila jako ubytovací prostor pro vojáky. V padesátých letech 20. století působila v prostorách zámku Vojenská zemědělská učňovská škola, kde bylo ve dvou třídách kolem 60 chlapců a děvčat. Učni se aktivně podíleli na kulturním životě vesnice a také celý zámek včetně parku udržovali v dobrém stavu až do roku 1956, kdy byla škola přemístěna do středních Čech. V letech 1985 - 1986 se probořila mansardová střecha a mezi lety 1990 a 1993 se propadl strop 1. patra pod propadlou polovinou střechy, který nesl štukový erb rytířů Turbů, ze zámku zbyly jen ruiny. Další majitelé zámku, Státní statky Sokolov a Agrokombinát Sokolov, se o něj nestarali. V 90. letech 20. stol zámek měnil majitele. V únoru 2007 byl zámek v Kostelní Bříze na návrh vlastníka, Loukmana Loukmanova, jednatele polikliniky v Sokolově, vyškrtnut ze seznamu kulturních památek, ten podal v roce 2010 návrh na demolici.
134 fotek, 4.3.2017, 17 zobrazení, 3 komentáře | architektura, cestování, dokumenty, města
20 fotek, minulou sobotu, 11 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Sokolov - Na místě dnešního zámku již ve 13. stol. s největší pravděpodobností stála vodní tvrz. V době kdy se pánem Sokolova stávají Šlikové byla tvrz ve druhé polovině 15. stol. přestavěna na hrad se čtyřmi nárožními věžemi. Po bitvě na Bílé hoře bylo panství Šlikům zabaveno a prodáno Nosticům. V roce 1648 byl hrad vypálen Švédy. Protože hrad byl prakticky zničen rozhodl se jeho tehdejší majitel Jan Hartvik Nostic pro přestavbu na pohodlnější panské sídlo. K přestavbě došlo v letech 1659 – 1663. Později v první polovině 18. stol. bylo okolí zámku upraveno na zahradu podle francouzských způsobů. Koncem 18. století byl zámek v průběhu válek opět poškozen, proto je na počátku 19. stol ( 1800 – 1805) nechal hrabě Bedřich Nostic opravit v klasicistním stylu. K posledním úpravám zámku došlo ve druhé polovině 19. stol., kdy věže dostaly stanovou střechu. Nosticové vlastnili zámek až do roku 1945. Poslední generální oprava zámku byla provedena v letech 1993 – 1994. V zámku dnes sídlí knihovna a muzeum.
11 fotek, minulou sobotu, 24 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Jindřichovice u Sokolova - Roku 1627 zakoupil od Šliků Jindřichovické panství Otto Nostic a roku 1672 nechal Jan Hartvík Nostic na základech původní šlikovské tvrze vystavět zámek. Ve druhé pol. 19. století byla původní raně barokní stavba přestavěna v pseudogotice. Jindřichovický zámek patřil Nosticům, až do roku 1945. Nyní v něm sídlí okresní archiv Sokolovského okresu. Zámek prošel v uplynulých letech zdařilou rekonstrukcí a je chloubou Jindřichovic.
147 fotek, minulou sobotu, 49 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina, lidé, příroda
Trasa: Mšeno, žst - červená TZ - náměstí - modrá TZ - koupaliště - Cinibulkova naučná stezka - Romanov - Kačina, rozc. - Vyhlídky - zelená TZ - Nad Studáneckou roklí - žlutá TZ - U Bludiště - okruh skalním městem - zelená TZ - Brusné - po silnici - Libovice - rozhledna na Vrátenské hoře - modrá TZ - Nosálov - pivovar Lobeč - Skramouš - Mšeno, žst
Délka výletu: 24 km
1 fotka, 8.5.2012, 2 zobrazení, přidat komentář | architektura, Soutěž: Česká republika
Barokní chrám Panny Marie od Jana Blažeje Santiniho-Aichela
9 fotek, minulou sobotu, 119 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Luby (Horní Luby) - Zámek vystavěl Jan František Ferdinand z Písnice ve druhé polovině 17. století. Jednalo se o obdélnou patrovou stavbu krytou mansardovou střechou, k níž se v nárožích připojovala minimálně dvě boční křídla, jedno z nich s kaplí. Vystřídalo se v něm několik desítek majitelů (např. Selbové, Hoyerové, Korbové) a prošel nekolika stavebními úpravami. Na přelomu 19. a 20. století dal majitel Arthur von Rosenkranz zámku podobu, kterou znala většina lubských pamětníků. Roku 1910 získal zámek saský generál Oskar von Ehrenthal. Ve vlastnictví rodiny Ehrenthalů pak setrval až do roku 1945. Po příchodu americké armády 6. května 1945 byla budova obsazena několika desítkami vojáků. V prosinci 1945 armáda zámek opustila. Na začátku roku 1946 bylo veškeré zařízení zámku Fondem národní obnovy převezeno nákladními auty do Prahy a další osud tohoto zařízení již není znám. Začátkem padesátých let zde byl na dva roky zřízen ústav pro narušenou mládež. Pak ho do správy převzalo ministerstvo vnitra s tím, že budova bude sloužit pro ubytování příslušníků pohraniční stráže, kteří střežili hranice mezi ČSSR a NDR. V té době byla nemovitost ještě v poměrně dobrém stavu. Rota se ze zámku v roce 1964 vystěhovala a začátkem 80. let, kdy o něj nejevil nikdo zájem, byl převzat Státním statkem Skalná, což byl začátek jeho konce. V místnostech budovy se začalo uskladňovat obilí, ve sklepě brambory a v přilehlých budovách byl ustájen dobytek, chovala se zde prasata. Nebyla zde prováděna žádná údržba, a tak zámek rychle chátral. Došlo k propadnutí některých stropů, takže nezbylo nic jiného, než objekt rychle opustit a nakonec mělo být přikročeno k jeho likvidaci. K úplné demolici ale nedošlo, byla stržena jen boční křídla a část hlavní budovy. Zbytky zámku mezitím značně poškodil snad úmyslně založený požár střechy a následná destrukce na sebe nenechala dlouho čekat. V současné době stojí pouze torzo boční zdi a nedávno byla poměrně velká zřícenina zámku stržena a je jen otázkou krátkého času, kdy zmizí zcela.
42 fotek, minulou sobotu, 13 zobrazení, 2 komentáře | architektura, krajina, příroda
44 fotek, 19.3.2017, 10 zobrazení, přidat komentář | architektura, kultura, města, rodina-přátelé
Druhou březnovou neděli jsme strávili důkladnou prohlídkou památníku na Vítkově. Na střeše jsme trochu zmokli, ale v kavárně se zase usušili u pivka, panini, kafe a zákusku.
10 fotek, 4.3.2017, 3 zobrazení, přidat komentář | architektura
Sluneční hodiny v Chřešťovicích 14 (první 4 fotky)
Foceno 4. 3. 2017 v 14:15 h zimního času.

Podrobnosti o slunečních hodinách:
http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?rec=19556

Zbývající fotky zachycují sluneční hodiny na první stodole po levé straně silnice 158 ve směru od Písku.
Foceno 4. 3. 2017 v 14:21 h zimního času.

Podrobnosti o slunečních hodinách:
http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?rec=23182
65 fotek, minulou sobotu, 10 zobrazení, přidat komentář | architektura
Sovinec – gotický hrad / 7.6.2016
23 fotek, minulý čtvrtek, 307 zobrazení, 128 komentářů | architektura, města
Na Pankráci, na malém vršíčku, stojí pěkné stromořadí...Když se tato písnička stala slavnou, pražáci si ji přisvojovali. Jenom jim bylo divné, kde se tenkrát na pražské Pankráci vzalo stromořadí. Teď by se asi divili ještě víc. Stromořadí nahradily řady domů a výškové domy tam rostou jak houby po dešti. Teď, ale vážně, ta písnička vznikla na takovém malém návrší s krásnou alejí v jedné vesničce u Strakonic, kde se říkalo "na Pankráci".
156 fotek, minulou sobotu, 4 zobrazení, přidat komentář | architektura, krajina, města, příroda
Celá trasa vede víceméně absolutní rovinou bez žádného většího převýšení. Z větší části po asfaltové cyklostezce mezi poli, drobnými lužními lesíky a podél Baťova kanálu.
40 fotek, 18.3.2017, 19 zobrazení, 2 komentáře | architektura, kultura, města
Výlet na Chvalský zámek a na výstavu o upírech.Zámek vlastní městská část Horní Počernice,je přístupný od roku 2008.V roce 1955 dostal objekt do užívání Státní statek Praha. To už byly obvodové zdi tak narušeny a vyborceny, že hrozilo nebezpečí zřícení. V sedmdesátých letech bylo následkem unikající vody z horního zámeckého podlaží promočeno zdivo klenby kostela, v osmdesátých letech se na střechách zámku kladla nová krytina a objekt se postupně uvolňoval od nájemníků.
V roce 1992 zřídilo zastupitelstvo Horních Počernic na záchranu zámku nadaci, která vedla následná nezbytná jednání k jeho obnově .....
25 fotek, minulý čtvrtek, 8 zobrazení, přidat komentář | architektura, dokumenty, lidé, města, práce
Tady na Malířské působila Asociace Brontosaura a její ekocentrum Zelený klub, vznikal tu i bulletin Ekolist. Teď se do těchto sklepních prostor stěhuje pražská kancelář Hnutí Brontosaurus. Napřed je však třeba opravit podlahy, okna, instalace a vyřešit vlhkost v zadní místnosti, kde budou skladové regály. Tak jsem se tu zapojil do jedné z brigád.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.